SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Muğla/Seydikemer'de arsa satışı yapılacaktır

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00956913
Şehir : Muğla / Seydikemer
: 350
Yayınlandığı Gazeteler

DOST 06.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOST 19.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

SIRA NO İLÇESİ / MAHALLESİ/MEVKİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 KARADERE MAHALLESİ ARSA P22B-16A-2B 159 7 350,00 TAM 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA YERLEŞİK KONUT ALANI 57.750,00 17.325,00 08/04/2019 09:30
2 BOĞAZİÇİ MAHALLESİ HAM TOPRAK P22-A-13-B-3-B 150 2 2.257,21 TAM 1/25000 ÖLÇEKLİ MUĞLA NAZIM İMAR PLANINDA YAKLAŞIK OLARAK KIRSAL NİTELİKLİ YERLEŞİM ALANI DIŞINDA TARIM ALANI İÇİNDE 149.500,00 44.850,00 08/04/2019 10:00
3 DEMİRLER MAHALLESİ HAM TOPRAK VE ÇALILIK P22B-07A-2C 131 10 3.468,80 TAM 1/25000 ÖLÇEKLİ MUĞLA NAZIM İMAR PLANI İÇERİSİNDE YAKLAŞIK OLARAK KIRSAL YERLEŞİM DIŞINDA TARIM ALANI İÇİNDE 63.200,00 18.960,00 08/04/2019 10:30
4 DEMİRLER MAHALLESİ HAM TOPRAK P22B-07A-2C 131 11 33,84 TAM 1/25000 ÖLÇEKLİ MUĞLA NAZIM İMAR PLANI İÇERİSİNDE YAKLAŞIK OLARAK KIRSAL YERLEŞİM DIŞINDA TARIM ALANI İÇİNDE 550,00 165,00 08/04/2019
11:00
5 KEMER MAHALLESİ ARSA 022c-08d-3d 304 1 1.075,62 TAM 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINDA GELİŞME KONUT ALANI 511.000,00 153.300,00 08/04/2019
11:30

İlçemiz sınırları içinde bulunan yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

 2. Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,

 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

 5. Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27.maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.

 6. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

 1. İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Seydikemer Kaymakamlığından (Milli Emlak Servis Şefliği) ücretsiz görebileceklerdir.

 2. İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.

 3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 4. Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz mallar için satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

 5. Aydın Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 06/02/2018 tarih ve 9354 sayılı yazılarında İlçemiz Demirler Mahallesinde bulunan 131 ada 10 parsel nolu taşınmazın üzerinde lokal bir kanal bulunduğundan Eşen Ünitesi içinde kalan taşınmazın tarımsal amaçlı faaliyetlerde kullanılması şartı ile Hazine adına satışının yapılmasında Kurumlarınca sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

 6. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0(252) 656 21 23

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR