ORTACA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Ortaca'da 79.081 m² turizm imarlı arsa icradan satılıktır

ORTACA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198586
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : FEVZİYE MAH. / ORTACA
: 79081
İmar Durumu : Turizm
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 25.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/539 Talimat
Muhammen Bedeli
:
38,273,493 TL
Birinci Satış Günü
:
03.09.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
30.09.2020 10:30
Satış Yeri
:
Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ORTACA
İCRA DAİRESİ

2018/539 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : SATISA KONU ÜST HAKKI; Hazine adına kayıtlı, Mugla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel numaralı 79.081,51 m2 yüzölçümlü orman vasıflı tasınmazın üzerinde 496 yatak kapasiteli 1.sınıf tatil köyü yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlıgınca 02/09/1997 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Marmaris Martı Otel Isletmeleri A.Ş. Lehine üst hakkı tesis edilmis olup, daha sonra söz konusu bu tahsis Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı A.S.'ne devredilmiş, bu devir Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından da uygun görülmüştür. Borçlu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı A.Ş. lehine devri ile birlikte tapuya tescil işlemi yapılan iş bu üst hakkı tapu kaydına göre 19.06.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 02.12.2051 yılına kadar devam edeceği görülmüştür.
Kültür ve Turizm Bakanlığından daha sonra yazıda; anılan taşınmazın üzerinde gerçekleştirilmesi gereken tesise ilişkin yükümlülüklerin sirket tarafından yasal süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle şirket adına yapılan kesin tahsis işleminin, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin "Kesin tahsis" baslıklı 17 nci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildiğinin bildirmesi üzerine, taşınmazın üzerinde ipotek borçlusu şirket lehine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlügünce tesis edilen üst hakkının asıl dayanağını oluşturan kesin tahsis işleminin Kültür ve Turizm Bakanlıgı tarafından İPTAL EDİLMESİ nedeniyle tapudan terkin edilmesi ile buna bağlı diğer işlemlerin yapılması, bu işlemlerin rızaen yerine getirilmemesi halinde ise gerekli yasal yollara başvurulması Bakanlık Makamının 23/2/2018 tarihli ve 6766 sayılı oluruyla uygun görülmüştür. Bu kapsamda ilgili idare tarafından Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan E:2019/341 sayılı dava derdesttir.
Satışa konu üst hakkının kıymet takdiri Ortaca İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/76 esas sayılı dosyasından hazırlanan 05/11/2019 tarihli kök rapor ile, 27/01/2020 tarihli ek rapora göre, 16/03/2020 tarihli 2020/73 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.
Satısa konu olan üst hakkının tapu müdürlügünden alınan tapu kaydına göre, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde borçlu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. firmasına 19.06.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 02.12.2051 yılına kadar tahsis edilen üst hakkı olduğu ancak 15.01.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan bu tahsisin iptal edildiği anlaşılmıştır.
Satışa konu üst hakkının (Müstakil Ve Daimi Üst Hakkı): Mülkiyeti başkasına ait bulunan bir arazinin üstünde veya altında sürekli kalmak üzere inşaat yapmak veya daha önce yapılmıs bir inşaatı muhafaza etmek hakkını ve yetkisini veren, taşınmaz olarak kabul edilen, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak kaydedilen, mirasçılara geçebilen, üçüncü kişilere devir ve temlik edilebilen, üzerinde her türlü ayni ve şahsi hak tesisi mümkün olduğu gibi, yerine üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti ve yeni bir üst hakkı tesisi mümkün olabilen, üzerinde kanuni veya sözleşmeye dayalı ipotek, rehin, taşınmaz yükü gayrimenkul mükellefiyeti vb. haklar da tesis edilebilen bir hak olarak kabul edilmektedir.) malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 79.081,51 m2 alanlı orman niteliğinde olduğu, düz bir topoğrafyaya sahip olduğu, sınırlarının taş duvar ile çevrili olduğu keşif zamanında bilirkişi heyetince tespit edilmistir. Tasınmaz kuzey ve dogu cephelerinde imar yoluna cephelidir. Güney cephesi denize yaklasık 250 m. uzaklıkta olup deniz ve konu taşınmaz arasında bir parsel daha bulunmaktadır. Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi 2045 sokak üzerinde konumludur. Fevziye mahallesi sınırları içerisinde kalmakta fakat Sarıgerme mahalle merkezine daha yakın konumludur. Yakın çevresinde 5 yıldızlı oteller, apart ve pansiyonlar, turistik isletmeler ve yazlık evler bulunmaktadır.
Taşınmaz tapuda orman vasfında olup Sarıgerme 2.kısım turizm koruma amaçlı revizyon uygulama imar planında otel alanında kalması nedeniyle arsa vasfında değerlendirilmiştir. Bu nedenle taşınmazın değeri, mevcut arsa fonksiyonları itibariyle emsal karşılaştırma değer yöntemi kullanılarak belinlenmiştir. Harçlar kanunun 64.maddesi 3.fıkrasında;“çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır” denildiğinden taşınmazın değerinin 2/3'ü üst hakkı değeri olarak alınmış ve 2/3 lük değer 45 yıllık üst hakkının karşılığı olup, burada kalan tespit tarihi itibariyle 32 yıllık üst hakkı değeri hesaplanmıştır.
Satışa konu üst hakkının değerlenmesinde kullanılan ve yukarıda belirtilen yöntemin gereği olarak bulunduğu mahallede/lokasyonda satılık meskenlere ait piyasa arastırması yapılmıs, bölgeye hakim emlak ofisleri ile görüşmeler yapılarak taşınmazın değeri tespit edilmistir. Nüfus, çevre, kamusal hizmetlerden faydalanabilme, pazarlanabilirlik, verimlilik, konum, imar durumu gibi özel durumlar ile emsal taşınmazların satış fiyatları, üstün ve eksik yönleri, pazarlık payları ile dava konusu taşınmazın değerinin etkileyen tüm faktörler dikkate alınmak suretiyle dava konusu taşınmazın arsa m2 fiyatının 1.000 TL/M2 alınması uygun görülmüş olup buna göre taşınmazın üst hakkı degeri: 79.081,51 m2 x 1.000 TL/m2 x 2/3 x(32/45) = 37.490.493,63 TL hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılan 2/3 üst hakkı değerini, 45 toplam üst hakkı süresini, tespit tarihi itibariyle 32 yıl kalan üst hakkı süresini ifade etmektedir.
Üst hakkı üzerinde 3 adet prefabrik şantiye binası ve 1 adet prefabrik hangar tipi yapı bulunmaktadır. Bu yapılar sökülebilir ve taşınabilir olduğu için değerlendirmeye alınmamıstır. Parselin etrafı ortala 1.50 m yükseklikte ve 50 cm. genişliğinde taş duvar ile çevrilidir. Taş duvarın toplam uzunluğu 1160 m. dir. Taş duvar 2A yapı sınıfında olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı yapı yaklasık maliyeti 450 TL/m2 dir. Buna göre taş duvarın degeri 1160 mx 1.50 m x 450 TL/m2 = 783.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Satışa konu Mugla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesinde kain tapunun 136 ada 2 parselinde kayıtlı 79.081,51 m2 yüzölçümlü orman vasıflı taşınmazın, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine müstakil ve daimi nitelikte olan üst hakkı toplam değeri;
Üst Hakkı Degeri………….: 37.490.493,63 TL
Yapı Degeri……………… : 783.000,00 TL
TOPLAM………………… : 38.273.493,63 TL olarak takdir edilmistir.
Adresi :
Adresi : Fevziye mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel Ortaca / MUGLA
Yüzölçümü : 79.081,51 m2
İmar Durumu : Satısa konu tasınmaz 11.09.2015 tarih onaylı, 1/1000 ölçekli Sarıgerme 2.Kısım turizm koruma amaçlı zevizyon uygulama imar planında kalmaktadır. Ayrık nizam, Hmax:13.50 m,Taks:0.20, Emsal:0.30 yapılaşma şartlarında otel alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 38.273.493,63 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olmakla birlikte;
1-Irtifak(AT)-Müstakil ve daimi nitelikli olan üst hakkı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Lehine 02/12/2051 tarihine kadar süre ile 673 sahifede 19/06/2006 tarih ve 2059 yevmiye numarası ile tescil edilmiştir. (Başlama Tarihi:19.06.2006)
2-Beyan-Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına yapılan kesin tahsis işlemi 15.01.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı nca 24.07.2018 tarih, 615395 sayı ve 4101 yevmiye numarası ile iptal edilmiştir.
3-Beyan-2.Derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.
4-Serh-Ortaca 2.Asliye Hukuk Mahkemesi nin 30.07.2019 tarih ve 2019/341 esas sayılı dosyasından,31.07.2019 tarih ve 4142 yevmiye numarası ile " irtikfak hakkının kaldırılmasına" iliskin serh vardır.
1. Satış Günü : 03/09/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 30/09/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca / MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından dogan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satıs tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)Satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olan irtifak hakkı bedellerinin, Hasılat payı bedelleri satış bedelinden ödenecektir.Üst hakkının alıcıya tahsisi için ödenmesi gerekecek olan teknik ve altyapı katılım bedelleri, döner sermaye bedelleri, üst hakkı tahsis bedelleri, teslim masrafları alıcıya aittir. Bu bedellerin mahiyeti ve tutarları Kültür Ve Turizm Bakanlıgı, Çevre ve şehircilik Bakanlığı ile Mugla Milli Emlak Müdürlügünden temin edilebilir. Tasınmazın aynından dogan emlak vergileri, ihale tarihine kadar tahakkuk etmiş üst hakkı kullanım bedelleri satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Üst hakkını icra satışı sonucu devralacak olanların, eski hak lehtarı şirketin bu üst hakkı tahsis sözleşmesinden doğan ve ileride doğacak olan mali (mali yükümlülüklerin satıs tarihine kadar olanları satış bedelinden ödenmek kaydı ile) ve diger tüm yükümlülüklerinden sorumlu olacak, bu yükümlülüklerin hiçbir ihtirazı kayıt ya da çekince ileri sürülmeksizin yerine getirmesi gerekecek, bu bağlamda üst hakkını icra yoluyla satışı sonucu devralması durumunda ilgili alıcı tarafından, bu üst haklarından satıştan sonra doğan ancak süresi içerisinde tahsil edilemeyen üst hakkı bedeli, hasılat payı vb. tüm borçların ödenecek olmakla birlikte ayrıca, üst hakkının devrinin yapılacağı tarihten itibaren 1(bir)ay içerisinde yeni bedel üzerinden yeniden sözleşme imzalanması amacıyla ilgili Bakanlıktan talepte bulunulması gerekmektedir.
7-Üst Hakkının hukuki durumu ve tahsis koşullarına ilişkin tüm bilgi ve belgeler Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Milli Emlak Müdürlüğü' nden temin edilebileceği gibi Kültür ve Turizm Bakanlığının Istanbul 10. Icra Dairesinin 2018/4716 Esas sayılı dosyasına gönderdiği 25/12/2019 tarihli ve 42418407-306.03 [480680013] -E. 1075762 sayılı yazısına göre; “Muğla Sarıgerme Turizm Alanı kapsamındaki Muğla Ili, Ortaca Ilçesi, Fevziye Mahallesi, Akçagöl-Sarısu Mevkiinde bulunan 136 ada 2 parsel numaralı 79.081,52 m2 yüzölçümlü orman vasıflı Hazine taşınmazı (asıl alan) üzerinde 496 yatak kapasiteli 1. Sınıf (5 yıldızlı) tatil köyü tesisi gerçeklestirilmek üzere Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Marmaris Martı Otel Işletmeleri A.Ş. adına 2/9/1997 tarihinde yapılan ve daha sonra Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. devredilen kesin tahsis, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonunun 3/1/2018 tarihli ve 1/3 sayılı kararı uyarınca Kültür Ve Turizm Bakanlığının 15/1/2018 tarihli ve 37475 sayılı yazısı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. Bunun üzerine, Şirket tarafından kesin tahsisin iptaline ilişkin Kültür Ve Turizm Bakanlığının işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda Mugla 2.İdare Mahkemesince verilen 5/7/2018 tarihli ve Esas No:2018/248, Karar No:2018/1413 sayılı kararıyla "davanın reddine" karar verilmiş, bu kararın temyizi üzerine, temyiz incelemesini yapan Danıştay 14. Dairesince verilen 9/10/2018 tarihli ve Esas No:2018/3351, Karar No:2018/6076 sayılı kararıyla da "temyize konu Mahkeme kararının "KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI OLMAK ÜZERE ONANMASINA" "KESİN OLARAK" karar verilmiştir. Buna bağlı olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hitaplı 5/3/2019 tarihli ve 197417 sayılı yazı ile; SÖZ KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE TESİS EDİLMİŞ OLAN ÜST HAKKININ İPTAL VE TAPUDAN TERKİN EDİLMESİ VE BUNA BAĞLI DİĞER İŞLEMLERİN YAPILMASI İSTENİLMİŞTİR. Bahse konu taşınmaz üzerinde tesis edilmiş olan üst hakkının iptal ve tapudan terkin edilmesi ile buna baglı diğer islemlerin yapılması, bu işlemlerin rızaen yapılmaması halinde ise gerekli yasal yollara başvurulması Bakanlıkları Makamının 23/2/2018 tarihli ve 6766 sayılı oluru ile uygun görülmüş olup söz konusu işlemlere ilişkin olarak Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan E:2019/341 sayılı dava derdesttir. İlgi yazı ile; Mugla İli, Ortaca Ilçesi, Fevziye Mahallesinde bulunan 136 ada 2 parsel numaralı 79.081,52 m2 yüzölçümlü orman vasıflı Hazine taşınmazı üzerinde Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı A.Ş. lehine tesis edilmiş olan üst hakkının Denizbank A.Ş. adına ipotekli olduğu, bu üst hakkı ipoteği ile ilgili "İpoteğin Paraya Çevrilmesi" yoluyla takibe geçildiği ve Kamu Tasınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi ve Geçici 7 nci maddesi geregi üst hakkı satışı yapılacağı belirtilmiştir. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (I) fıkrasında, "Tahsisi iptal edilen veya tahsis süresi sona eren araziler üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez." hükmü ile adı geçen Kanunun bu hükmüne paralel olarak, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin iptali ve sözleşmenin feshi" başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Tahsis koşullarına, irtifak hakkı, kiralama veya kullanma izni sözleşmelerine aykırı davrananların kesin tahsisleri ve sözleşmeleri iptal edilir. Bu durumda yatırımcıların tüm hakları sona erer, taşınmazlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler müştemilatları ile birlikte bedelsiz olarak Hazineye intikal eder ve teminatları nakde çevrilerek Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcılar bunlar için herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz. Yatırımcılar tarafından taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlara zarar verilmiş ise, bunun bedeli de ayrıca alınır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin "İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve üst hakları" başlıklı ek 4 üncü maddesinde, "Bakanlık tarafından adına tahsis yapılan yatırımcı lehine tesis edilen üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin iptali gereken hallerde; üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşu tarafından başvuruda bulunulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, varsa Bakanlık ve ilgili idareler aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, tahsis koşullarına ve üst hakkı sözleşmesine ilişkin aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin Bakanlıkça belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin taahhüt edilmesi halinde, Bakanlıkça kesin tahsis iptal edilmez." hükmü yer almaktadır. Yine Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin "Üst hakkı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satılmış iptale konu kesin tahsisler" başlıklı geçici 7 nci maddesinde ise, "Bu Yönetmeliğin ek 4 üncü madde hükümleri, aynı maddede belirtilen durumda olup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilen kesin tahsisler için de uygulanır. Bu durumda, daha önce iptal edilen kesin tahsis, aynı maddede ihya edilir, varsa üst hakkının iptaline ilişkin belirtilen koşullarla açılan davalardan vazgeçilir." hükmü yer almakta olup, bu hüküm ile Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi hükmünün, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilmiş olan kesin tahsisler için, yine ve yalnızca üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşları lehine olmak üzere uygulanmasına imkan verilmektedir.
Buna göre; ANILAN HÜKÜMLERDE DE AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, KONUNUN ADI GEÇEN YÖNETMELİĞİN EK 4 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN, ÜST HAKKININ İPOTEK ALACAKLISI BİR KREDİ KURULUŞU TARAFINDAN EDİNİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Ancak anılan taşınmazın üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu banka tarafından henüz edinilmemiş olmaması nedeniyle adı geçen yönetmeliğin Ek 4 üncü ve Geçici 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kültür Ve Turizm Bakanlığının25.12.2019 tarih ve 1075762 sayılı yazısı itibariyle değerlendirme yapılmasına hukuken imkan bulunmamakta olduğu bildirilmiştir. 136 ada 2 parsel numaralı orman vasıflı Hazine taşınmazının kesin tahsisinin iptaline ilişkin Kültür Ve Turizm Bakanlığı isleminin hukuka uygun olduğunun, Danıştay 14. Dairesinin 9/10/2018 tarihli ve Esas No:2018/3351, Karar No:2018/6076 sayılı sayılı kararı ile kesin olarak onanan Muğla 2. Idare Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve Esas No:2018/248, Karar No:2018/1413 sayılı kararı ile kesin olarak hüküm altına alınmıstır. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (I) fıkrası ve Kamu Tasınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri gereğince, bahse konu taşınmazın üzerindeki üst hakkının terkin edilmesi için Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan E:2019/341 sayılı dava devam etmektedir. SATISA İŞTİRAK EDECEKLERİN BU HUSUSU VE MUHTEMEL SONUÇLARINI BILDİĞİ KABUL EDİLİR.8-IIK. 127. MAD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ :İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve üst hakkının tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dısında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satıs ilanı tebligat yerine geçer. 9-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/539 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR