MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mudanya/Hasköy'deki arsalar ihale ile satılacaktır

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928494
Şehir : Bursa / Mudanya
Semt-Mahalle : HASKÖY MAH. / MUDANYA
: 613
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 12.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları,belirtilen belediyemize ait 6 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılmak üzere 23 Ocak 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.
2- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
a) Nüfus cüzdan fotokopisi.
b) İkametgâh belgesi.
c) Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
d) Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
e) Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
f) Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi. Dernekler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatifler için ana sözleşmenin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi
g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
h) Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00 TL karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edebilirler. Taşınmaza ait ihale şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
3- İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 15.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
5- İhale şartnamesinin 5. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


Sıra
No
ADRES
CİNSİ
ADA
PARSEL

SATILACAK HİSSE

İHALE
TARİH&SAATİ

MUHAMMEN BEDEL

%3 GEÇİÇİ
TEMİNAT
1 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 110/9 613,07m² 23.01.2019 15.00 Satış Bedeli
232.966,60 TL
6.988,99 TL
2 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 115/8 595,96 m² 23.01.2019 15.10 Satış Bedeli
226.464,80 TL
6.793,94 TL
3 Hasköy Mh. Yedi Kardeş Mevkii Arsa 113/1 806,53 m² 23.01.2019 15.20 Satış Bedeli 306.481,40 TL 9.194,44 TL
4 Hasköy Mh. Yedi Kardeş Mevkii Arsa 113/2 600,02 m² 23.01.2019 15.30 Satış Bedeli 228.007,60 TL 6.840,22 TL
5 Hasköy Mh. Yedi Kardeş Mevkii Arsa 113/3 600,02 m² 23.01.2019 15.40 Satış Bedeli 228.007,60 TL 6.840,22 TL
6 Hasköy Mh. Yedi Kardeş Mevkii Arsa 113/10 600,01 m² 23.01.2019 15.50 Satış Bedeli 228.003,80 TL 6.840,11 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR