MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mudanya Belediyesinden satılık 12 adet arsa

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01058425
Şehir : Bursa / Mudanya
Semt-Mahalle : HASKÖY MAH. / MUDANYA
: 565
İmar Durumu : Muhtelif
Tapu Durumu : Müstakil Parsel
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 28.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA HAKİMİYET 30.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hasköy Mh. Yedikardeş Mevkii, 12 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeni
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 12 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Satılmak üzere 09 Ekim 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.
  2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
Nüfus cüzdan fotokopisi. İkametgâh belgesi.
Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz). Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi Taşınmaz şartnamesi alındı makbuzu 250,00 TL
Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi. Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi
  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
  2. İhale şartnamesinin 5. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Sıra
No
ADRES
CİNSİ
ADA
PARSEL

SATILACAK HİSSE

İHALE
SAATİ

MUHAMMEN BEDEL

%3 GEÇİÇİ
TEMİNAT
1 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 119/1 565,71m² 15.00 Satış Bedeli
254.569,50 TL
7.637,07 TL
2 Hasköy Mh. Yedi Kardeş Mevkii Arsa 119/2 536,62 m² 15.05 Satış Bedeli 241.479,00 TL 7.244,37 TL
3 Hasköy Mh.
Yedi Kardeş Mevkii
Arsa 119/3 600,10 m² 15.10 Satış Bedeli 270.045,00 TL 8.101,35 TL
4 Hasköy Mh.
Yedi Kardeş Mevkii
Arsa 119/4 600,10 m² 15.15 Satış Bedeli 270.045,00 TL 8.101,35 TL
5 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 119/5 600,09 m² 15.20 Satış Bedeli
270.040,50 TL
8.101,21 TL
6 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 119/6 600,09 m² 15.25 Satış Bedeli
273.040,95 TL
8.191,22 TL
7 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 119/7 632,25 m² 15.30 Satış Bedeli
287.673,75 TL
8.630,21 TL
8 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 119/8 599,99 m² 15.35 Satış Bedeli
269.995,50 TL
8.099,86 TL
9 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 119/9 599,99 m² 15.40 Satış Bedeli
269.995,50 TL
8.099,86 TL
10 Hasköy Mh.
Yedikardeş Mevkii
Arsa 119/10 599,99 m² 15.45 Satış Bedeli
269.995,50 TL
8.099,86 TL
11 Çayönü Mh.
Dedealtı Mevkii
Tarla 145/1 8.804,20 m² 15.50 Satış Bedeli
880.420,00 TL
26.412,60 TL
12 Çayönü Mh.
Dedealtı Mevkii
Tarla 144/1 17.871,09 m² 15.55 Satış Bedeli
1.787,109,00 TL
53.613,27 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR