Yazdır

ERTUĞRULGAZİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli emlaktan satılık dükkan ve arsalar, kiralık okul binası,apartman ve mesken

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493693
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA''DA MEYDAN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA''DA MEYDAN 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No:11 Osmangazi-Bursa adresinde hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde
İhale Tarihi : 0
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

A

S No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

(m²)

İmar Durumu

Tahmini
Satış Bedeli (TL)

Geçici
Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Yıldırım

Mollaarap

1.Bodrum Kat:

23 no.lu Dükkan.

586

1

404,84

110/4405 arsa paylı 1.Bodrum kat 23 no.lu bağımsız bölüm

(31,74 m²)

1/1000 Ölçekli Teferrüç ve civarı Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 4 kat konut bölgesi inşaat alanında kalmaktadır.

33.100,00

4.965,00

14/12/2016

09:00

2

Bursa

Yıldırım

Mimarsinan

Arsa

1616

26

85,10

Tam

1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam Hmax.(Yükseklik) = 6.50 m. (2 kat) olan Konut Bölgesi inşaat alanında kalmaktadır.

94.000,00

14.100,00

14/12/2016

09:30

3

Bursa

Yıldırım

Mimarsinan

Arsa

1616

27

15,38

Tam

1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam Hmax.(Yükseklik) 6.50m.(2 kat) olan konut bölgesi inşaat alanında kalmakta olup, müstakilen yapılaşmaya elverişli değildir.

15.400,00

2.310,00

14/12/2016

10:00

4

Bursa

Yıldırım

Mimarsinan

Arsa

1615

22

16,76

Tam

1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam Hmax.(Yükseklik) 6.50m.(2 kat) olan konut bölgesi inşaat alanında kalmakta olup,söz konusu taşınmaz müstakilen yapılaşmaya elverişli değildir.

16.760,00

2.514,00

14/12/2016

10:30

5

Bursa

Yıldırım

Mimarsinan

Arsa

1615

26

22,30

Tam

1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam Hmax.(Yükseklik) 6.5m.(2 kat) olan konut bölgesi inşaat alanında kalmaktadır. Belediye Encümeninin 23.03.2004 tarih ve 646 sayılı kararı ile onaylı parselasyon planına göre müstakilen yapılaşmaya elverişli olmayıp, bitişiğinde yer alan 18 parseldeki taşınmazın 22,30 m² si tecavüzlüdür.

22.300,00

3.345,00

14/12/2016

11:00.

6

Bursa

Yıldırım

Mimarsinan

Arsa

1549

17

59,00

Tam

1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam hmax :6,50m olan konut bölgesi inşaat alanında kalmaktadır.

89.000,00

13.350,00

14/12/2016

11:30.

7

Bursa

Yıldırım

Mimarsinan

Arsa

6210

14

2.753,00

Tam

1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde ayrık nizam Hmax.(Yükseklik) = 18.50 m. (6 kat) E(Emsal) 2.40 olan 5m. çekme mesafesi bulunan Konut Bölgesi inşaaat alanında ve kısmen de yol ( yaklaşık 696,00 m²) ile park kullanımında ( 235,00 m²) kalmaktadır. Ancak konut ve ticaret bölgesinde kalan taşınmazlarda 3194 sayılı yasanın 18. Madde(şuyulandırma) şartı bulunmaktadır.

7.571.000,00

1.135.650,00

14/12/2016

14:30

A

8

Bursa

Yıldırım

Selçukbey

Arsa

2358

13

47,84

Tam

1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam 2 kat konut bölgesi inşaat alanında ve kısmen de Yolda (1,00 m²)kalmaktadır.

62.000,00

9.300,00

14/12/2016

15:30

9

Bursa

Yıldırım

Selçukbey

Arsa

2369

6

49,09

Tam

1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam Hmax.(Yükseklik) 6.5m.(2 kat) konut bölgesi inşaat alanında ve kısmen de Yol kullanımında ( 2,00 m² Yol)kalmaktadır.

50.000,00

7.500,00

14/12/2016

16:00

10

Bursa

Osmangazi

Çekirge

Arsa

4180

42

169,10

Tam

1/1000 ölçekli çekirge camii civarı ve selvili cadde güneyi imar planı revizyonu kapsamında kısmen yolda kısmen de ayrık nizam hmax: 12,50 kaks:1,20 konut alanında kalmaktadır

230.000,00

57.500,00

15/12/2016

10:00

B

İl

İlçe

Mahalle/Köy

Cinsi

Ada

Parsel No

Kiraya verilecek alan

Kiralama Amacı

Tahmini Kira

Bedeli (TL)

Geçiçi teminat (TL)

Kira süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

11

Bursa

Nilüfer

Ayva

İlköğretim okul binası ve bahçesi

102

8

3409,31 m² lik kısmı

Konut ve Hobi Bahçesi

(koruma amaçlı)

4.000,00

600,00

3 (üç) yıl

15/12/2016

10:00

12

Bursa

Osmangazi

Kayhan

3 katlı 4 daireli apartman

4307

12

Zemin kat, 6 no.lu bağımsız bölüm (24,00 m2)

Dükkan

30.000,00

7.500,00

3 (üç) yıl

15/12/2016

14:00

13

Bursa

Osmangazi

Kayhan

Mesken

4323

9

1. kat, 2 no.lu bağımsız bölüm (69,95 m2)

Büro-İşyeri-Mesken vb.

7.200,00

1.800,00

3 (üç) yıl

15/12/2016

14:30

1-Yukarıda özellikleri belirtilen 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11. sıradaki taşınmazların satış / kira ihaleleri Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü,

10,12 ve 13. sıradaki taşınmazların satış/kiralama ihalesi Uludağ Milli Emlak Müdürü

Odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle, Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No:11 Osmangazi-Bursa adresinde hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış ve makbuzu teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış “geçici teminat mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886/27.maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

b) İkametgâh ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir).

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini vermeleri ( aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğrulgazi ve Uludağ Milli Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- İhale günü resmi tatile rastlaması halinde tatil sonrası ilk iş günü aynı şartlarla ihale yapılacaktır.

6- İhale bilgileri http:/www.milliemlak.gov.tr - http:/www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR