ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Şefliğine ait arsaların satışı yapılacaktır

ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01060133
Şehir : Çanakkale / Ayvacık
Yayınlandığı Gazeteler

AYVACIK 18.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ayvacık Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

AYVACIK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Köy/Mah. Ada Parsel Yüzölç. (m²) Haz.His. Cinsi İmar Durumu Tahmini
Bedel (TL)
Geç.Teminat
Bedeli(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
Kayalar Köyü 104 30 8.831,00 Tam Hali Arazi İmarsız 145.000,00 29.000,00 05.11.2019 10:00
Kayalar Köyü 101 14 8.004,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 31.000,00 05.11.2019 11:00
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 253 4 323,26 Tam Arsa Konut Alanı 235.000,00 47.000,00 05.11.2019 11:45
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 253 5 323,24 Tam Arsa Konut Alanı 235.000,00 47.000,00 05.11.2019 14:00
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 174 435,20 Tam Arsa Konut Alanı 320.000,00 64.000,00 05.11.2019 15:00
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 175 365,61 Tam Arsa Konut Alanı 265.000,00 53.000,00 05.11.2019 15:45
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 176 327,15 Tam Arsa Konut Alanı 235.000,00 47.000,00 06.11.2019 10:00
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 177 437,47 Tam Arsa Konut Alanı 315.000,00 63.000,00 06.11.2019 11:00
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 178 400,83 Tam Arsa Konut Alanı 290.000,00 58.000,00 06.11.2019 11:45
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 179 339,46 Tam Arsa Konut Alanı 245.000,00 49.000,00 06.11.2019 14:00
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 180 338,89 Tam Arsa Konut Alanı 245.000,00 49.000,00 06.11.2019 15:00
Küçükkuyu-Gökçetepe Mah. 190 181 400,67 Tam Arsa Konut Alanı 285.000,00 57.000,00 06.11.2019 15:45
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal satış ihalesi, yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatlerde Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacaktır.
1- İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ayvacık Milli Emlak Şefliği’nde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi)
b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin TC Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
ç)Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
(Geçici teminatın bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27.maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
d) İhaleye gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
3- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve diğer belgelerle birlikte ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumlu tutulamaz.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Taşınmaz malların satışından KDV alınmayacaktır.

Bilgi İçin: http//www.milliemlak.gov.tr, 0 286 712 10 69
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR