ÇİFTELER KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Milli Emlak Şefliği'nden 7 adet arsa ve 2 adet araç satış ihalesi yapılacaktır

ÇİFTELER KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117027
Şehir : Eskişehir / Çifteler
Semt-Mahalle : EMİNEKİN MAH. / ÇİFTELER
: 784
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ESKİŞEHİR YENİGÜN 18.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çifteler Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇİFTELER KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

S.N.

Taşınmaz No

Mah/Köyü

Cinsi

Ada

Parsel

Y.ölçümü (m²)

Hazine Hissesi m²

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale tarihi ve saati

1

26040100319

Eminekin Mah.

Arsa

2070

784,00

Tam

İmarsız

15.100,00

4.530,00

30.01.2020-10:00

2

26040100320

Eminekin Mah.

Arsa

2071

786,00

Tam

İmarsız

15.150,00

4.545,00

30.01.2020-10:15

3

26040100321

Eminekin Mah.

Arsa

2072

813,00

Tam

İmarsız

18.050,00

5.415,00

30.01.2020-10:30

4

26040100322

Eminekin Mah.

Arsa

2073

820,00

Tam

İmarsız

18.200,00

5.460,00

30.01.2020-10:45

5

26040100323

Eminekin Mah.

Arsa

2074

795,00

Tam

İmarsız

15.350,00

4.605,00

30.01.2020-11:00

6

26040100327

Eminekin Mah.

Arsa

2078

804,00

Tam

İmarsız

17.850,00

5.355,00

30.01.2020-11:15

7

26040101027

Sakarya Mah.

Arsa

196

49

310,85

Tam

Konut Alanı

16.000,00

4.800,00

30.01.2020-11:30

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

S.N.

Cinsi ve Modeli

Markası

Durumu

Bulunduğu Yer

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Gün ve Saati

1

1989 Model Kamyonet (Çift Kabin)

Nissan (pickup)

Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündedir.

19.000,00

5.700,00

30.01.2020-13:00

2

1999 Model Otomobil

Tofaş-Fıat (Doğan S)

Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.

Hükümet Konağı Araç Parkındadır.

10.500,00

3.150,00

30.01.2020- 13:15

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Kaymakamlık Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi, tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yılı içinde alınmış sicil belgesi, Tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,

c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname;

ihale gün ve saatine kadar Çifteler Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi veya ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

3- İhale şartnameleri hergün mesai saatleri içinde Kaymakamlık Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca taşınmazların mesai saatleri içersinde zeminde yerleri gösterilebilir.

4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince, Taşınmazların satış bedelleri defaten ödenebileceği gibi talep halinde taşınmaz malların satış bedelinin 1/4' ü peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle satış bedelleri de dikkate alınarak, 8 eşit taksitle 24 ay vadeli satış yapılabilir. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Taşınır malların ihale bedelleri peşin ödenecek olup, satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca K.D.V. alınacaktır.

7- Taşınır mallar ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri, TÜVTÜRK muayene ücretleri alıcıya aittir.

8- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

9- Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresi ile 0222 541 46 00 numaralı telefondan öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR