ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğüne ait arsa ve araçlar ihale yoluyla satılacaktır

ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)'DEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm m² Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel TL Geçici Teminat TL İhale Tarihi İhale Saati İhale Yeri
1 Yakutiye Gökçeyamaç 152 2 534,00 Ham Toprak İmarsız 6.410,00 ₺ 1.602,50 ₺ 24.09.2019 10:00 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
2 Yakutiye Güngörmez 159 1 723,21 Ham Toprak İmarsız 1.450,00 ₺ 365,00 ₺ 24.09.2019 10:15 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
3 Aziziye Gelinkaya 1822 5220,85 Ham Toprak İmarsız 62.651,00 ₺ 12.530,00 ₺ 24.09.2019 10:30 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
4 Aziziye Eğerti 130 35 1488,32 Ham Toprak İmarsız 5.955,00 ₺ 1.191,00 ₺ 24.09.2019 10:45 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
5 Aziziye Sakalıkesik 390 625,38 Ham Toprak İmarsız 6.253,80 ₺ 1.251,00 ₺ 24.09.2019 11:00 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
6 Aziziye Kapulu 101 493 3111,92 Ham Toprak İmarsız 31.120,00 ₺ 6.224,00 ₺ 24.09.2019 11:15 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
7 Aziziye Taşpınar 104 69 1060,58 Ham Toprak İmarsız 5.305,00 ₺ 1.061,00 ₺ 24.09.2019 11:30 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
8 Aziziye Gezköy 6421 5 1033,17 Arsa Sanayi Sahası 520.000,00 ₺ 104.000,00 ₺ 24.09.2019 13:30 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
9 Aziziye Kabaktepe 107 151 165,63 Arsa İmarsız 10.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 24.09.2019 13:45 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
10 Aziziye Aşağıcanören 101 11 181,79 Arsa İmarsız 1.000,00 ₺ 200,00 ₺ 24.09.2019 14:00 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
11 Aziziye Aşağıcanören 118 28 2352,81 Ham Toprak İmarsız 9.415,00 ₺ 1.883,00 ₺ 24.09.2019 14:15 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
12 Aziziye Aşağıcanören 148 1 3006,77 Ham Toprak İmarsız 15.035,00 ₺ 3.007,00 ₺ 24.09.2019 14:30 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINIR (ARAÇ) MALLAR
Sıra Plakası Marka Model Model Yılı Cinsi Tahmini Bedel TL Geçici Teminat TL İhale Tarihi İhale Saati İhale Yeri
1 06 TIF 18 VOLKSWAGEN LT 35 2.5 2001 AMBULANS 10.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 25.09.2019 09:00 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
2 06 RCR 41 RENAULT 12 TSW 1994 OTOMOBİL 2.500,00 ₺ 750,00 ₺ 25.09.2019 09:15 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
3 06 KOR 67 FİAT DUCATO 2.8 2001 MİNİBÜS 7.000,00 ₺ 2.100,00 ₺ 25.09.2019 09:30 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
4 25 EL 360 FORD TRANSİT LCY 1998 AMBULANS 6.000,00 ₺ 1.800,00 ₺ 25.09.2019 09:45 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
5 25 ES 855 VOLKSWAGEN PANELVAN 2.5 2000 KAMYONET 7.500,00 ₺ 2.250,00 ₺ 25.09.2019 10:00 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
6 25 EH 334 FORD TRANSİT 15 2000 MİNİBÜS 8.000,00 ₺ 2.400,00 ₺ 25.09.2019 10:15 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
7 25 EV 218 MAZDA 4X4 PİCK UP 2000 KAMYONET 10.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 25.09.2019 10:30 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
8 25 AC 695 OPEL ASTRA (1.6) 1998 OTOMOBİL 15.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 25.09.2019 10:45 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
9 06 ZUC 30 TOYOTA COROLLA 1998 OTOMOBİL 13.000,00 ₺ 3.900,00 ₺ 25.09.2019 11:00 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
10 25 D 9701 FORD TRANSİT (14) 2012 MİNİBÜS 36.000,00 ₺ 10.800,00 ₺ 25.09.2019 11:15 Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu
1 Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmaz ve taşınır (araç) malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 İhale işlem dosyaları (şartname, sözleşme tasarısı ve taşınmaza ait kroki örneği ile diğer bilgi ve belgeler ) mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
3 İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının 2019 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu (Teyid yazısı ile birlikte), devlet iç borçlanma senetleri veya bu bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
4 Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 tl, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 tl'yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.
5 Taşınır (Araç) Mal İhalesi Özel Şartlar
a) Satışı yapılacak taşınırlar Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ( Milli Emlak Müdürlüğü)‘nde görülebilir.
b) Satışı yapılan Taşınır (Araç) Malların hertürlü vergi, resim ve harç vb. alıcıya aittir.
c) Araçların yeniden tescil işlemleri alıcıya aittir.
d) Araçlar mevcut halleri ile satışa çıkarılmış olup, ihaleye katılanlar söz konusu araçları bizzat görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. Araçların hata ve eksikliklerinden dolayı idarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6 İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr , www.erzurum.csb.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR