ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğü'nden taşınmazların satış ve kiralanması ihale edilecektir

ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036615
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Semt-Mahalle : MUHİTTİN MAH. / ÇORLU
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DEVRİM 28.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATILACAK TAŞINMAZLAR

BULUNDUĞU YER İLÇE/MAH YÖRESİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE ŞEKLİ İHALE TARİHİ SAAT
Çorlu/
Muhittin
Mahallesi
65/1 2779 1 463,83 m2 Tam Arsa Konut alanı 580.000,00 58.000,00 Açık Teklif 04.09.2019 10.00
Çorlu/
Muhittin
Mahallesi
65/1 2779 11 442,43 m2 Tam Arsa Konut alanı 555.000,00 55.500,00 Açık Teklif 04.09.2019 10.30
Çorlu/
Muhittin
Mahallesi
29-N-IV 1630 3 94,84 m2 Tam Arsa Konut alanı 238.000,00 23.800,00 Açık Teklif 04.09.2019 11.00
Ergene/
Velimeşe
Mahallesi
F19c03c4d 742 2 567,85 m2 Tam Arsa Sanayi alan 315.000,00 31.500,00 Açık Teklif 04.09.2019 11.30


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

BULUNDUĞU YER İLÇE/MAH ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 İMARI CİNSİ HİSSESİ KİRA AMACI KİRA SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE ŞEKLİ TARİHİ SAAT
Ergene/Yulaflı Mahallesi 159 1 101.630,48 - Tarla Tam Tarım amaçlı 5 (beş) yıl 20.000,00 4.000,00 Açık Teklif 04.09.2019 14.00

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır/kiraya verilecektir.
1- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya ödeme belgesi, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza sirküleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, 2019 yılında alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
2-Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4-Hazineye ait taşınmaz satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
5-4706 sayılı Kanun uyarınca Hazine taşınmazlarının satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6-Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.
7-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdağ.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi için tel.0 282 673 71 51- 0 282 673 71 52- 0 282 673 77 20
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR