OSMANİYE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğü'nden arsa, tarla ve zeytinlik satılacaktır

OSMANİYE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034437
Şehir : Osmaniye / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 09:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasının 3’üncü kat 114 nolu toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANİYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE İRTİFAK İLANI

1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile, ihaleye çıkartılmıştır.
2-İhaleler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasının 3’üncü kat 114 nolu toplantı salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.
3- Taşınmazların Satışına ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27.maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği (T.C Numaralı), vekâleten ihaleye girecek kişilerden Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde ise siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2019 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden müstesna olup, taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve Mücavir alan sınırları içerinde 5.000,00 TL’ sını, mücavir alan dışında Köylerde ise 1.000,00 TL’sını geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhalelerle ilgili bilgiler, http://www.milliemlak.gov.tr ve www.osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Web adresinden öğrenilebilir.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ :

SIRA NO TAŞINMAZ NO MAH./ KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 80010100232 İstiklal Mah. 152 42 563,34 m2 Tam Arsa Bitişik Nizam 5 Kat Ticaret Konut alanı ve kısmı İmar Yolu

1.550.00,00
387.500,00
03.09.2019


09;15
2 80010106768 Fakıuşağı Mah. 214 25 1.877,44 m2 Tam Tarla ve Zeytinlik


Tarımsal Alan939.000,00
234.750,00


03.09.201910:05

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR