İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Daire Başkanlığından 4 adet taşınmazın satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152859
Şehir : İzmir / Urla
Semt-Mahalle : DENİZLİ MAH. / ÇEŞMEALTI
: 31
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
EGE TELGRAF 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

TABLO-A
No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Cinsi İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35280104438 İzmir Urla Denizli 3753 6 31,97 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planında "Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanında" kalmaktadır. Kaks: 0,40 m Taks maks: 0,20 Açık Teklif 51.152,00 15.345,60 31.03.2020 10:00
2 35280104439 İzmir Urla Denizli 3753 8 52,00 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planında "Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanında" kalmaktadır. Kaks: 0,40 m Taks maks: 0,20 Açık Teklif 83.200,00 24.960,00 31.03.2020 10:15
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
TABLO-B
No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Cinsi Kiralama Amacı ve Süresi İhale Usulü İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35050102506 İzmir Gaziemir Atıfbey Mah. 117 3 2.986,00 Tam Tarla Araç Stok Sahası, Depolama Alanı, Lojistik Hizmetleri olarak kullanılmak üzere (2 Yıl) Açık Teklif 118.215,74 35.464,72 31.03.2020 10:30
2 35050102511 İzmir Gaziemir Atıfbey Mah. 117 5 3.400,00 Tam Tarla Araç Stok Sahası, Depolama Alanı, Lojistik Hizmetleri olarak kullanılmak üzere (2 Yıl) Açık Teklif 134.606,00 40.381,80 31.03.2020 10:45
1- Yukarıda TABLO-A’da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış, TABLO-B’de belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihaleleri Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- Satış ve kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Daire Başkanlığı) Balçova Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
4- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00 İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR