ANAMUR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Anamur'da tarla icradan satılıktır

ANAMUR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908335
Şehir : Mersin / Anamur
: 8208
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/120 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
451474 TL
Birinci Satış Günü
:
08.03.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
08.04.2019 10:00
Satış Yeri
:
Anamur Belediyesi Meclis Salonu .Anamur -Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ANAMUR İCRA DAİRESİ

2018/120 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili, Anamur ilçesi, Gercebahşiş köyü, Domuztepesi mevkii 123 ada 1 parsel sayılı 8.208,63 m2 miktarlı tarla vasfında taşınmaz . Parsel şehir merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına , sosyal tesislere , alışveriş merkezlerine uzaktır. Parselin yola cephesi vardır. parselin bir kısmı boş olup bir kısmı üzerinde demir iskelet halinde muz serası inşaatı bulunmaktadır. Parsel üzerinde 2000 m2yüzölçümünde muz serası yapımına başlanmış olup demir iskelet halinde na tamam muz serası inşaatı degerlendirmeye konu edilmemiştir. .Arazi doğuya bakılı % 30-35 eğimli bir arazi iken yapılan tesviye çalışması ile eğimi % 20-25 e düşürülmüş, killi -tınlı toprak yapısında bir arazidir. Arazi 400-500 m uzaklıkta ve alt kotta bulunan DSİ ne ait sulama kanalından sulanmaktadır.
Tapu kayıtlarında "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış trhi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 say. Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 trhli ve 6183 say. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şeklinde şerh olup, bu şerhi ile yükümlü olarak ve bu şerh ile satılacaktır.
Adresi : Gercebahşiş köyü ,Anamur /Mersin
Yüzölçümü : 8.208,63 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Anamur Belediyesi İmar ve şehircilik müd.ce12.06.2018 tarihinde düzenlenen yazı da belediye sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kaldığı belirtilmişti
Kıymeti : 451.474,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 08/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Anamur Belediyesi Meclis Salonu .Anamur -Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6) Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/120 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR