MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Akdeniz'de arsa icradan satılacaktır

MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962877
Şehir : Mersin / Akdeniz
Semt-Mahalle : KARADUVAR MAH. / HAL
: 2989
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/8650 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,741,359 TL
Birinci Satış Günü
:
13.05.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
14.06.2019 13:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ

2012/8650 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZ; SATIŞA KONU TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ RAPORU MERSİN 2.İCRA MAHKEMESİNİN 2018/459 E. SAYILI DOSYASINDAN KESİNLEŞMİŞTİR.
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Karaduvar Mahallesi, 9586 ada, 7 parsel nolu 2.989,00 m2 Arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmaza ulaşmak için Mersin merkezden doğu yönüne gidilerek D400 kara yoluna çıkılır, Çocuk yetiştirme yurdundan yaklaşık 5 km gidilerek Ataş yolu kavşağına gelinir, ataş yolundan 1200 m doğu istikametine gidilir sola dönülerek 65164 nolu sokağa Kuzey yönünde 350 m gidilerek satışa konu taşınmaz üzerinde bulunan fabrikanın giriş kapısına ulaşılır. Satışa konu parselin doğu ve güney cephesinin boş arsa olduğu, batı cephesinde kısmen tır garajı, kuzey cephesinde 1-2 katlı konut olarak kullanılan yapılar vardır. Yakın çevresinde çok sayıda akaryakıt dolum tesisi mevcuttur. Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar parselidir. Belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yakın çevresinde düşük gelir düzeyine sahip kişiler tarafından kullanılan konutlar ve tarım arazileri, akaryakıt depolama tesisleri, tır garajları nakliyatçılar sitesi mevcuttur. D 400 kara yoluna kuş uçuşu 550 m, Akdeniz' e kuş uçuşu 2100 m mesafededir. Ticari alanda bulunması ve halihazırda depo olarak kullanılması olumlu yönü, eklentisi olan yapıların bir kısmının parsel dışında olması ve cins değişikliğinin yapılmamış olması olumsuz yönüdür. Taşınmazın m2 birim fiyatı 300,000.TL olarak tespit edilmiştir. Zemin Değeri: 2.989,00 m2 X 300,00.TL = 896.700,00.TL - Satışa konu taşınmaz üzerindeki inşai muhtesat değeri: Akdeniz Belediye Başkanlığının 02.02.2012 tarih ve788 sayılı yazısına göre; 9586 ada, 7 parsel için düzenlenen 31.12.2007 tarih, 232/2007 sayı, 167/2007 dosya nolu ruhsatın ruhsat alındığı günden itibaren 2 yıl içinde yapıya başlanmadığı için hükümsüz olduğu belirtilmiştir. Üzerindeki 2.870,85. M2 lik deponun 28.92.m2 si ile idari bina ve danışma kulübesi olarak kullanılan yapılar dışında kalmaktadır. Parsel dışında kalan bu yapılara ilişkin değer tespiti yapılmamıştır. Üzerinde bulunan 2.870,85.m2 - 28.92.m2 = 2.841,93m2 lik depo mevcuttur. Fabrika Binası: 26 Nisan 2018 tarihli ve 30403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre II. Sınıf B grubu yapılardan (Tarımsal endüstri yapıları( Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri) olup yapının birim maliyeti 483,00.TL/m2 dir. 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranlarını gösteren cetvele göre yıpranma payı %20 dir. Yapının ruhsat süresi dolduğu için % 10 oranında proje ve ruhsat yenileme masrafı ile parselin dışında kalan (yoldan kalan) kalan yapının yıkım bedeli olarak maktuen 5.000,00.TL düşülecektir. Yapı değeri: 2.841,93.m2 X 483,00.TL / m2 X (1-0,20) X (1-0,10) - 5.000,00.TL =983.310,00.TL. Taşınmazın toplam değeri: 896.700,00.TL + 983.310,00.TL = 1.880.010,00.TL. Taşınmaz maliki S.K. adına kayıtlı 741/800 hissenin değeri = 741/800 X 1.880.010,00.TL = 1.741.359,00.TL dir.
ADRESİ : Karaduvar Mah. 65164 Sok. No: 9 A Akdeniz / MERSİN (Taşınmaza ulaşmak için Mersin merkezden doğu yönüne gidilerek D400 kara yoluna çıkılır, Çocuk yetiştirme yurdundan yaklaşık 5 km gidilerek ataş yolu kavşağına gelinir, ataş yolundan 1200 m doğu istikametine gidilir sola dönülerek 65164 nolu sokağa Kuzey yönünde 350 m gidilerek satışa konu taşınmaz üzerinde bulunan fabrikanın giriş kapısına ulaşılır.)
YÜZÖLÇÜMÜ : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Karaduvar Mahallesi, 9586 ada, 7 parsel nolu 2.989,00 m2 Arsa nitelikli taşınmazdır.
ARSA PAYI : 741/800 arsa paylı,
İMAR DURUMU : Akdeniz Belediye Başkanlığının 02.02.2012 tarih ve788 sayılı yazısına göre; 9586 ada, 7 parsel için düzenlenen 31.12.2007 tarih, 232/2007 sayı, 167/2007 dosya nolu ruhsatın ruhsat alındığı günden itibaren 2 yıl içinde yapıya başlanmadığı için hükümsüz olduğu belirtilmiştiR.
KIYMETİ : 1.741.359,00 TL
KDV ORANI : %18
1. Satış Günü : 13/05/2019 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/8650 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR