MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Menderes/Tekeli Mahallesi'nde 805 m² arsa satılacaktır

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964262
Şehir : İzmir / Menderes
Semt-Mahalle : TEKELİ ATATÜRK MAH. / TEKELİ
: 805
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TİCARET 18.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir  ili, Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesi 437 ada,10 parselde bulunan gayrimenkul
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menderes Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


Taşınmaz Bilgileri.

1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesi 437 ada,10 parselde bulunan gayrimenkulün taksitli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesi göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
SATILACAK GAYRİMENKUL:

İli İZMİR İlçesi Menderes
Mahalle Tekeli Cadde -no
Ada 437 Parsel 10
Pafta yüzölçümü 805,01 m2

Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli
209.303,00 TL 6.280,00.-TL 50,00.-TL


2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 27.03.2019 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10.15 ‘de Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesi göre yapılacak Açık İhale Usulü ile satılacaktır.
3-İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 50,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.
4-SON TEKLİF VERME SAATİ: 9.30
5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A)Gerçek kişiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza beyannamesi
4)Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9)Terör örgütlerine ,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
8)Terör örgütlerine ,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
Satış ihalesine teklif verecekler, en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR