KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Mazıdağı'da 652 m² arsa icradan satılıktır (çoklu satış)

KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01100947
Şehir : Mardin / Mazıdağı
Yayınlandığı Gazeteler

YURT HABER 16.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/474 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
163,085 TL
Birinci Satış Günü
:
24.02.2020 10:45
İkinci Satış Günü
:
23.03.2020 10:45
Satış Yeri
:
Kızıltepe Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Önü

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KIZILTEPE İCRA DAİRESİ


2018/474 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 879 Ada, 2 Parsel, İPEK Mahalle/Köy, Bilirkişi raporuna göre taşınmaz: yerleşimin yeni yoğunlaşmaya başladığı yerlerden biri olan arsa vasfındaki taşınmazın üzerinde herhangi bir inşaatın olmadığı ve boş arsa durumunda olduğu görülmüştür. Konu taşınmazın düz bir alan olup Mardin kızıltepe caddesine 1200 m- ve şehir merkezine 2250m mesafede tepe kısmında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz ''arsa'' vasfında olup, üzerinde herhangi bir yapı veya unsuru bulunmamaktadır. Kızıltepe Belediyesi İmar ve Şehhircilik Müdürlüğü'nden alınan şifahi bilgilere göre değerleme konusu taşınmaz için hazırlanmış/onaylanmış herhangi bir yasal evrak bulunmamaktadır. Arsa vasıflı taşınmaz dörtgen benzeri geometrik forma sahiptir. Parsel düz bir topoğrafik yapıya sahip olup, arazi yapısı bakımından dikkat edilmesi gereken bir yerde bulunmaktadır. Taşınmazın sınırlarını belirleyici olarak çevresinde duvar, tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır. Mevcutta çevresinde yapılaşma ve altyapı kısmen tamamlanmış durumdadır. Arsanın yakın çevresinde yer alan imar yolları kısmen açık durumdadır.
Yüzölçümü : 652,52 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı taşınmazın bulunduğu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde olan konu taşınmazların ayrık nizam 3 kat konut alanı yapılaşma koşulları alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 163.085,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Kızıltepe Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Önü Kızıltepe/MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 879 Ada, 14 Parsel, İPEK Mahalle/Köy, Bilirkişi raporuna göre taşınmaz: düzgün geometri ve topografyaya sahip olup, tek hisseli olması taşınmazın değerini etkileyen önemli özelliklerdir. Taşınmaz ''arsa'' vasıflı olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz düz bir zemine sahip olup Mardin-şanlıurfa İpek yoluna 1180m- Şanlıurfa Caddesine 245 m ve şehir merkezine 2480 m mesafede olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın çevresinde yapılaşmaların olduğu konut ihtiyacının çoğunlukta olduğu bir bölgededir. Arsanın çevresinde yer alan imar yolları kısmen açıık durumda olup ancak bulunduğu konum itibariyle altyapı imalatları tamamlanmamıştır.
Yüzölçümü : 691,12 m2
İmar Durumu :
Kıymeti : 241.892,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Kızıltepe Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Önü Kızıltepe/MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nın 127. Maddesi gereğince ilanın birer suretinin borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur adresin tapuda siciline kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer. Dosyamızla ilgili tebligatlarıngeri gelmesi halindeTebligat Yasasının 21/2 maddesine göre tebligatçıkartılmasına, mernis adreslerinin tespit edilememesi halinde ise Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesine göre yapılmasına (ilgiliye daha önceden tebligatyapılmış bir adres bildirildiğindeve ilgili taraf dosyaya başkaca adres bildirmemişse)

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/474 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/12/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR