MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mamak/Ege Mahallesi'nde 2.000 m² arsa ihaleyle satılacaktır

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ege Mahallesi 51812 ada 3 nolu parsel ihale edilerek satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
22.07.2020 saat 13:00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mamak Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Hüseyingazi Mahallesi 1. Kat Encümen Salonu (101 Numaralı Oda)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

1. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Ege Mahallesi 51812 ada 3 nolu parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 22.07.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00' de Hüseyingazi Mahallesi 181 kapı numaralı Belediye Hizmet binası içerisindeki 1. kat 101 nolu odada Encümen salonunda , Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2. Arsanın konumu, alanı, KDV hariç tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3. Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

SIRA NO: MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO YÜZ ÖLÇÜMÜ HİSSE NİSBETİ: MUHAMMEN BEDEL: GEÇİCİ TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1 Ege 51812 3 2.000,00 m² TAM 2.400.000,00-TL 72.000,00-TL 22.07.2020 14:00

4. İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500.00 TL.(BeşyüzTürklirası) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5. Söz konusu arsanın ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6. İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 22.07.2020 Çarşamba günü en geç saat 13:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7. Belediyemiz Encümeni arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR