KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya/Yeşilyurt'ta 9 adet imarlı arsa satışı yapılacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00956491
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Semt-Mahalle : KARAKAVAK MAH. / KARAKAVAK
: 3662
İmar Durumu : Toplu Konut
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 04.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MALATYA 06.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malatya Yeşilyurt ilçesinde bulunan 9 adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

İli İlçe Mah. Cilt Ada/Sayfa Parsel No Yüzölçümü (m²) KGM Hisse Durumu
(KGM Hissesi m²)
Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Hissenin Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarih/Saat
Malatya Yeşilyurt Karakavak 110 5940/10837 13 3.662,20 2159/366220
(21,59 m²)
Arsa Serbest Yapılaşma Emsal:1.5 Taks:0.25 Üzerinde Yapı Bulunmaktadır 24.720,55 741,62 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 108 5923/10657 9 4.039,59 1571/403959
(15,71 m²)
Arsa Serbest Yapılaşma Emsal:1.5 Taks:0.25 Üzerinde Yapı Bulunmaktadır 17.438.10 523,14 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 108 5922/10653 5 2.278,99 1679/227899
(16,79 m²)
Arsa Serbest Yapılaşma Emsal:1.5 Taks:0.25 Üzerinde Yapı Bulunmaktadır 18.636,90 559,11 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 107 5911/10556 15 448,49 22654/44849
(226,54 m²)
Arsa Ayrık Nizam 4 Kat Üzerinde Yapı Bulunmamaktadır 251.459,40 7.543,78 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 108 5915/10593 2 1.170,26 3128/117026
(31,28 m²)
Arsa Serbest Yapılaşma Emsal:1.5 Taks:0.25 Üzerinde Yapı Bulunmaktadır 40.194,80 1.205,84 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 107 5911/10552 11 407,22 17702/40722
(177,02 m²)
Arsa Ayrık Nizam 4 Kat Üzerinde Yapı Bulunmamaktadır 196.492,20 5.894,77 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 110 5944/10865 12 1.837,13 4907/183713
(49,07 m²)
Arsa Serbest Yapılaşma Emsal:1.5 Taks:0.25 Üzerinde Yapı Bulunmaktadır 52.750,25 1.582,51 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 108 5913/10586 28 326,75 10353/32675
(103,53 m²)
Arsa Ayrık Nizam 4 Kat Üzerinde Yapı Bulunmaktadır 118.541,85 3.556,26 10.04.2019
Saat : 10:00
Malatya Yeşilyurt Karakavak 108 5913/10587 29 637,41 13453/63741
(134,53 m²)
Arsa Ayrık Nizam 4 Kat Üzerinde Yapı Bulunmaktadır 158.745,40 4.762,36 10.04.2019
Saat : 10:00

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


1- 2886 sayılı Kanun Kapsamında taşınmaz satışı işidir.
2- İhale Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3- Yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden 300,00 TL karşılığında satın alınabilir.
5- Taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı tabloda belirtilmiştir.
6- İhaleye katılabilmek için; 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır.
7- İhaleye katılabilmek için;
Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

  1. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgâh Belgesi, noter onaylı imza beyanı

  2. Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge

  3. Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi

  4. Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
9- İhale ile ilgili giderler (sözleşme bedeli+%18 KDV bedeli, vergi, resim, harçlar, ihale ilan giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR