MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait arsalar ihale ile satılacaktır

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

  1. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, İhale listemizin 1,2,3,4 ve 5. sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile geriye kalan taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin % 50’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık zaman aralıklarında 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.

  2. Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

  3. İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.

  4. İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.
e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

  1. Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

  2. Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi değildir.

  3. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

  5. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

SIRA NO

MAH.
KÖY

ADA

PARSEL

PARSEL ALANI

İMAR DURUMU / CİNSİ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

TAHMİN EDİLEN BEDEL

İHALE TARİH VE SAATİ

İHALE TÜRÜ

1

BAHÇEBAŞI

579

1

4453,20

TİCARET

86.838,00 TL


2.894.580,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

Kapalı Teklif

2

BAHÇEBAŞI

579

2

5058,94

TİCARET

98.650,00 TL


3.288.311,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

Kapalı Teklif

3

BAHÇEBAŞI

578

1

7289,23

ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

131.207,00 TL


4.373.538,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

Kapalı Teklif

4

BAHÇEBAŞI

578

2

7289,23

ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

131.207,00 TL


4.373.538,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

Kapalı Teklif

5

BAHÇEBAŞI

577

1

6511,82

ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI (YURT)

117.213,00 TL


3.907.092,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

Kapalı Teklif

6

GEDİK

409

5

1239,00

Ayrık Nizam 3 Kata Müsahadeli

10.780,00 TL


359.310,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

AÇIK

7

YEŞİLTEPE

143

6

1601,75

TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50

31.715,00 TL


1.057.155,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

AÇIK

8

YEŞİLTEPE

143

7

1609,57

TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50

32.836,00 TL


1.094.508,00 TL

23/07/2019- Saat:14:30

AÇIK

9

YEŞİLTEPE

143

9

1602,35

TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50

33.650,00 TL


1.121.645,50 TL

23/07/2019- Saat:14:30

AÇIK


İlan.olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR