MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahmudiye Belediyesi 8 adet arsayı satışa sundu

MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045641
Şehir : Eskişehir / Mahmudiye
Semt-Mahalle : ORTA MAH. / MAHMUDİYE
İmar Durumu : Sanayi
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 08.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAKARYA 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Aşağıda nitelikleri belirtilen sanayi imarlı taşınmazlar Eskişehir Mahmudiye Belediyesince, Belediye toplantı salonunda 24/09/2019 tarihinde Salı günü aşağıdaki belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nu 45. maddesine göre KDV hariç rayiç bedel üzerinden rayiç bedelde artırım yapmak suretiyle açık teklif usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır.

Mahallesi : Mevkii : Ada: Parsel : Cinsi: Alanı (m2.): Muh. Bedel: Geçici Teminat: İhale Saati :
ORTA Köy Arkası 410 2 ARSA 5.290,60 153.427,40 4.650,00 14,00
ORTA Köy Arkası 410 3 ARSA 5.517,02 154.476,56 4.650,00 14,20
ORTA Köy Arkası 410 4 ARSA 5.516,79 154.470,12 4.650,00 14,40
ORTA Köy Arkası 410 17 ARSA 5.670,90 158.785,20 4.800,00 15,00
ORTA Köy Arkası 410 18 ARSA 5.585,28 156.387,84 4.700,00 15,20
ORTA Köy Arkası 410 19 ARSA 5.022,19 145.643,51 4.400,00 15,40
ORTA Köy Arkası 410 20 ARSA 5.003,62 135.097,74 4.100,00 16,00
ORTA Köy Arkası 410 21 ARSA 5.291,05 142.858,35 4.300,00 16,20

2- İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ihale saatinde İhale komisyonuna vermeleri gerekir.
3- Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- Her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
5- İhale şartnamesinde mevcut diğer hükümler geçerlidir.
6- Eskişehir Mahmudiye Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satış şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Mühendisliğinden temin edilebilir.

İlan Olunur.

MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR