ESKİŞEHİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık arsa ve üzerindekiler

ESKİŞEHİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875604
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Semt-Mahalle : SAZOVA MAH. / SAZOVA
: 5959
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/23 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
2443100 TL
Birinci Satış Günü
:
12.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
09.01.2019 14:00
Satış Yeri
:
1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 2.kat 271 nolu oda - Adalet Sarayı MERKEZ / ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi 8398 ada 1 parsel sayılı arsa olarak kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz üzerinde Ayçiçeği caddesi ve Damla caddesi cephesinde birbirine bitişik durumda 88,00.- m² alanlı ve 52,00 m² alanlı olmak üzere toplam 140,00.- m² alana oturan iki adet tek katlı yığma eski ve bakımsız mesken yapısı ile ekonomik değeri bulunmayan basit şekilde yapılmış müştemilat yapıları ve çeşitli yaş ve cinste ağaçlar bulunmaktadır. Parselin kalan kısmı boştur, meskenlerin bulunduğu kısım 559,00 m² alanlıdır. Parsel üzerinde muhtelif çeşitlerde ağaç ve ağaççıkların bulunduğu görülmüştür. Mesken yapıları eski ve bakımsızdır, çatıları kiremit kaplıdır, duvarları sıvalı ve badanalıdır, doğramaları ahşaptır. soba ile ısıtılmaktadır. 88,00.- m2 alanlı mesken binasında iki adet mesken olduğu beyan edilmiştir. Sazova parkına 1450,00 metre mesafededir, çevresinde az miktarda yapılaşma vardır, plandaki yollar henüz açılmamıştır.
Adresi :Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ayçiçeği caddesi-Damla caddesi- Demetevler sokak-Defnegiller sokak cepheli
Yüzölçümü : 5.959,00 m²
Arsa payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0,80 Hmax:8,00 metre yapılaşma koşullu ticaret alanına isabet etmektedir. Ancak Sazova mahallesi genelinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Söz konusu parselleri de kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonu doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
Kıymeti: 2.443.100,00 TL
KDV Oranı : Satış bedelinin % 11,44 ü üzerinden % 1 oranında, % 88,56 sı üzerinden % 18 oranında
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 09/01/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 2.kat 271 nolu oda - Adalet Sarayı MERKEZ / ESKİŞEHİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/23 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR