Yazdır

ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık 5 adet arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497242
Şehir : İstanbul / Şile
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 1348590 TL
İkinci İhale Tarihi : 10.03.2017 10:00
İlk İhale Tarihi : 13.02.2017 10:00
Dosya Numarası : 2016/26 SATIŞ
İhale Yeri : kaymakamlık binası zemin kat çay ocağı önü
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 608 Parsel No, AHMETLİ MAHAL
Yüzölçümü : 7.410 m2
İmar Durumu : Ahmetli Mahallesi 608 parsel sayılı taşınmaz 11.02.2002 Ahmetli
Gebze Devlet karayolu güzergahı uygulama imar planında kısmen imar yolunda kısmen park alanında kısmende E = 0,25 yapılaşma yoğunluğunda H-6,50 mt irtafada ayrık nizam İka kat konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 1.348.590,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 10:00- 10:05 arası
2, Satış Günü : 10/03/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : kaymakamlık binası zemin kat çay ocağı önü

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 900 Parsel No, İMRENDER.E MAH
Yüzölçümü : 2.965,27 m2
İmar Durumu :İmrendere ve Karamandere mahalleleri ile birlikte bir kısım köyleri
kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin —12.10.2012 tarihli- birleşiminde uygun-görülmüş~olup nazım imar planı sınırları içeresinde bulunan taşınmazlara 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanıncaya kadar her hangi bir işlem yapılamamaktadır s
Kıymeti : 518.922,25 TL
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 10:15- 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/03/2017 günü 10:15- 10:20 arası
Satış Yeri : kaymakamlık binası zemin kat çay ocağı Önü

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 904 Parsel No, İM REN DERE MAH
Yüzölçümü : 1.130,25 m2
İmar Durumu : İmrendere ve Karamandere mahalleleri ile birlikte bir kısım köyleri
kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarihli birleşiminde uygun görülmüş olup nazım imar planı sınırları içersinde bulunan taşınmazlara 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanıncaya kadar her hanğibir işlem yapılamamaktadır
Kıymeti : 197.793,75 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 10:30- 10:35 arası
2. Satış Günü : 10/03/2017 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : kaymakamlık binası zemin kat çay ocağı önü

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 63 Ada No, 4 Parsel No, BAĞLAR YOLU MEV
Mahalle/Mevkii, BALİBEY MAH.
Yüzölçümü : 2.142,10 m2 Arsa Payı : 56/1600
İmar Durumu :balibey mahallesi 63 ada 4 parsel sayılı taşınmaz 27.10.2013 tastik
tarihli Şile Merkez 1. Etap uygulama imar planında TAKS =0,30 yapılaşma yoğunluğunda ayrık üç kat konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 293.847,53 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 10/03/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : kaymakamlık binası zemin kat çay ocağı Önü

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 171 Ada No, 23 Parsel No, HACIKASIM M AH.
Yüzölçümü : 620 m2
İmar Durumu : Hacı kasını mahallesi 171 ada 23 parsel sayılı 27.10.2013 tastik tarihli 1.
Etap uygulama imar planında TAKS = 0,30 KASK= 1,00 yapılaşma yoğunluğunda ayrık nizam üç kat ticaret + konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 220.211,19TL
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/03/2017 günü 11:00- 11:05 arası
Satış Yeri : kaymakamlık binası zemin kat çay ocağı önü

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, 271 Parsel KARAM AN DERE MAH
Yüzölçümü : 2.450 m2
İmar Durumu :İmrendere ve Karamandere mahalleleri ile birlikte bir kısım köyleri kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarihli birleşiminde uygun görülmüş olup nazım imar planı sınırları içersinde bulunan taşınmazlara 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanıncaya kadar her hanğibir işlem yapılamamaktadır
Kıymeti : 367.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1.Satış Günü : 13/02/2017 günü 11:15- 11:20arası
2. Satış Günü : 10/03/2017 günü 11:15- 11:20 arası
Satış Yeri : kaymakamlık binası zemin kat çay ocağı önü

Satış şartlan :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2016
(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR