RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık kargir ev (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00748779
Şehir : Rize / Merkez
Semt-Mahalle : DEĞİRMENDERE MAH. / RİZE
: 1940
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 08.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TÜRKİYE 08.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/4 satış
Muhammen Bedeli
:
712000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.04.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
10.05.2018 14:00
Satış Yeri
:
Rize merkez Sulh hukuk Mahkemesi duruşma salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2017/4 satış
GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, özellikleri:

Satışa konu Rize merkez değirmendere mah. Kain 364 ada 13 sayılı parsel tapuda alanı 1940,00 m2 cinsi ,bahçeli kargir ev olarak kayıtlıdır.Halıhazırda üzerinde kısmi bodrum üzeri 1 zemin ,bir normal kattan ibaret yığma kargir inşaat tarzında inşa edilmiş ev mevcut olup,evin duvarları dıştan bodrum ve zemin katları sıvasız ,1. katsıvalı badanalı doğramaları ahşap yağlı boyasızdır. Bodrum kat 39,10 m2, zemin ve 1. katları 72.41 m2 olan ev ahşap çatılı kremit örtülüdür.İnşa senesi itibarıyle % 65 oranında eskimiştir. Parsel üzerinde ayrıca ahşap taşıyıcı elemanlar üzerine oturan 1 normal kattan ibaret 18.00 m2 büyüklüğünde serender vardır,ahşap çatılı öndülün levha ile örtülüdür.inşa senesi itibarıyle % 50 oranında eskimiştir.Taşınmaz şehir merkezine ortalama 1,5 km mesafede mahalle yoluna ceph eli İmar planına göre arsa vasfındadır.Taşınmazın 1 cephesinden 10 metre genişliğinde imar yolları geçmekte diğer üç cephesi komşu parsele bitişiktir.parselin 400.00 m2 lik kısmı imar yollarına kalmakta geriye kalan kısım imar adası ayrık nizam 6 katlı yapılaşmaya uygundur. Belediye ve kamunun her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Tüm bu özellikleri dikkate alındığında taşınmazın üzerindeki ev ve serenderle birlikte toplam değeri 1.495.570,58TL. Olarak tespitle bu muhammen bedell açık artırmaya çıkarılacaktır.
Satışa konu Rize merkez Değirmendere mah. Kain 364 ada 4 ve 7 sayılı parseller 13 sayılı parselin yaklaşık 100.00 metre Güney-batı tarafında olup,4 nolu parsel mahalle yoluna cepheli ve düz,7 nolu parsel ise yola cephesi yok ve eğimlidir. Mevcut imar planına göre parseller arsa vasfında olup,kadastro parselleridirler.Taşınmazlardan 4 nolu parselin 560,00 M2 lik kısmı Tarımsal niteliği korunacak alan olup geri kalan 700,00 m2lik kısmı ayrık nizam 5 katlı imar adası içinde kalmaktadırlar. 7 nolu parselin bir kısmı Jeolojik mahsurlualan geri kalan ayrık nizam 5 katlı yapılaşmaya uygundur.Belediye ve kamunun her türlü alt yapı hizmetlerinden isitifade eden taşınmazlar şehrin gelişme istikametindedirler.Tüm bu özellikleri dikkate alınarak parsellerden ;
364 ada 4 sayılı parselin alanı 5570,00M2 olup değeri 2.785.000,00 Tl. Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.
Satışa konu Rize merkez Değirmendere mah. Kain 364 ada7 sayılı parselin alanı 1780,00 m2 olup değeri 712.000,00 Tl.Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI : Rize-merkez Değirmenderemah. Kain 364ada 4,7,13sayılı ;
Parselin 1. Satış günü : 13.04.2018 günü 364 ada 13 sayılı parsel saat 14.00-14.10 arası, 364 ada 4 sayılı parsel 14.10-14.20 arası,364 ada 7 sayılı parsel 14.20-14.30arası,
Parselin 2. Satış günü : 10.05.2018 günü ; 364 ada 13 sayılı parsel saat 14.00-14.10 arası, 364 ada 4 sayılı parsel 14.10-14.20 arası,364 ada 7 sayılı parsel 14.20-14.30arası,Rize merkez Sulh hukuk Mahkemesi duruşma salonunda satışları yapılacaktır.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Tebliğ edilemeyen hissedarlara gazete ilanı satış ilanı tebliğ yerine geçecektir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017-4 satış sayılı dosyanumarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02.02.2018

İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR