KİLİS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık bağ

KİLİS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788180
Şehir : Kilis / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. Kilis (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Dosya No
:
2018/4 Satış
Muhammen Bedeli
:
487499 TL
Birinci Satış Günü
:
15.05.2018 09:30
İkinci Satış Günü
:
11.06.2018 09:30
Satış Yeri
:
Kilis Adliyesi Müzayede salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİLİS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kilis İli, Merkez İlçesi, Meşetlik mahallesi 971 Ada, 25 Parselde kayıtlı taşınmaz Leylut mevkiinde tapu kayıtlarında bahçe olarak görülmektedir. Bölgenin bir kısmı imar sınırları içerisindedir. Taşınmazın ortasından 20 m genişliğinde imar yolu planlanmıştır. Taşınmaz K.D.K.Ç.A bölgesi içerisidedir, yakınında Leylut hüyüğü bulunması nedeniyle taşınmazla ilgili her türlü işlemde Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Taşınmaz Türkiye Suriye uluslararası bağlantı yolu güzergahındadır, bu yoldan yaklaşık 100 m doğuda mevcut hali ile tarla -bağ görünümündedir. Güneyinde kadastral yol bulunmaktadır, çevresinde her hangi bir yapılaşma bulunmamaktadır, imar yolları henüz oluşturulmamamıştır. bölge henüz iskan edilmeye müsait durumda değildir. Toplam tapu alanı 15.710,00 m2 ise de 7.916,22 m2si imar dışı alan olarak ölçülmüştür. İmara giren alan içerisinde D.O.P da bulunduğundan bu oranın düşülmesinden sonra 4.676,27 m2 dir. İmara girmeyen kısım%2-3 eğimli, Terra Rossa toprak yapısında killi az taşlı olduğu, parselin sulama imkanının bulunduğu, içerisinde kurumuş 179 adet 25-30 yaşlarında bağ olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 15.710,00 m2
İmar Durumu : Kısmen imar planı içerisinde olup bağ evi imarlıdır ve kısmen imar planı dışındadır.
Kıymeti : 487.499,85 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. (1. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
1. Satış Günü : 15/05/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 11/06/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : Kilis Adliyesi Müzayede salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/03/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR