KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Maçka Başar Mahallesi'nde 2.924 m² arsa ihale ile satılacaktır

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181739
Şehir : Trabzon / Maçka
Semt-Mahalle : BAŞAR MAH. / MAÇKA
: 2924
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 28.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARADENİZ 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.924,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
TRABZON

1- Trabzon İli, Maçka İlçesi, Başar Mahallesi hudutları içerisinde bulunan mülkiyeti İdaremize ait 120 ada 17 parsel nolu 2.924,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı 135.633,21 TL kıymet takdir bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

2-Açık Artırması 10/07/2020 günü Cuma Saat:10.00’da Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır. Bu işe ait ihale dokümanı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinde görülebilir.

3-İhaleye katılacak olanlar yukarıda belirtilen gün ve saatte aşağıda istenen belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadırlar.

  1. Geçici Teminat (Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 IBAN nolu hesaba 4.070,00 TL yatırılacaktır.

  2. 2020 yılına ait ikametgâh belgesi

  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    c.1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    c.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4. İsteklinin imzalandığı taahhütname

  5. İhale dokümanı satın alındığına dair belge (İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yıldızlı Mevkii Akçaabat/TRABZON adresinden satın alınabilir. )

4-Postada olan gecikmeler kabul edilmez.

5-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR