TAVŞANLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Tavşanlı'da 266 m² arsa icradan satılıktır

TAVŞANLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131908
Şehir : Kütahya / Tavşanlı
: 266
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1745 ESAS
Muhammen Bedeli
:
146,569 TL
Birinci Satış Günü
:
15.04.2020 14:40
İkinci Satış Günü
:
12.05.2020 14:40
Satış Yeri
:
Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3.Kat.Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TAVŞANLI İCRA DAİRESİ

2019/1745 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Tavşanlı İlçe, 752 Ada, 135 Parsel, Hanım çeşme Mahalle/Köy, Karayaka Mevkii, İlgili kişilerle birlikte 21.12.2019 Tarihinde söz konusu Taşınmazların başına gidildi. Kadastro Bilirkişisinin gösterdiği dosyada Ada, parsel numarası belli olan taşınmazı gezip gördüm. Gerek dosyada gerekse taşınmazın mahallinde yaptığım incelemeler neticesinde; Söz konusu Taşınmaz Tapu kayıtlarında Tavşanlı İlçesi Hanım çeşme mahallesi Karayaka mevkiinde 752 ada 135 parsel numarasında 266,49 m² yüz ölçümüne sahip Arsa niteliğinde taşınmazdır. Tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde Beyan: 3402 sayılı kanunun Ek-1. Maddesi uygulamasına tabidir. 03.08.2018 tarih 5960 yevmiye denilmektedir. Tavşanlı Belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün 17.12.2019 tarih 5772 sayılı yazısında Taşınmaz Belediye sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli 30 MIVA uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum + 3 kata müsaadeli mesken alanında kalmaktadır. Bir miktar yola terki mevcuttur. denilmektedir. Söz konusu taşınmaz Hanım çeşme mahallesi Osman gazi caddesi ve Yayla sokağa cepheli köşebaşı boş imar parselidir. Taşınmazın Emsal ve Emlakçı görüşlerine göre değerleme; 1.-Emsal değer görüşü: Tavşanlı Seha inşaat - Emlaktan Selman Kavun dava konusu taşınmazın 21.12.2019 tarihli değerinin birim m² fiyatının 500,00.-TL/m² bedelle serbest piyasada edebileceğini bildirmiştir. 2.-Emsal değer görüşü: Gürbüz Emlak Fatih Gürbüz dava konusu taşınmazın 21.12.2019 tarihindeki değerinin birim m² fiyatının 600,00 TL/m² serbest piyasada edebileceğini bildirmiştir. 3.-Emsal değer görüşü: Bina yapı İnşaat Emlaktan Fatih KOCAMAN dava konusu taşınmazın 21.12.2019 tarihindeki değerinin birim m² fiyatının 550,00 TL/m² bedelle serbest piyasada edebileceğini bildirmiştir. Yukarıdaki emsallerin analizlerinden Tavşanlı İlçesi Hanım çeşme mahallesi Karayaka mevkii 752 ada 135 parsel sayılı taşınmazların m² değerlerinin (21.12.2019) tarihi olarak 1,2,3 emsallere göre(500+600+550) /3 = 550,00.-TL/m² (Beşyüzelli TL) olarak 1 m² lik değeri tespit edilmiştir. Sonuç olarak İlgili Arsanın konumu, büyüklüğü, topoğrafik yapısı, imar durumu ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 550,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre;Taşınmazın Değeri: 266,49 m² x 550,00 TL/m² = 146.569,50 TL olarak bulunur.


Yüzölçümü : 266,49 m2

Kıymeti : 146.569,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3.Kat.Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1745 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR