KUŞADASI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kuşadası/Güzelçamlı'da 691 m² konut imarlı arsa mahkemeden satılıktır

KUŞADASI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153284
Şehir : Aydın / Kuşadası
Semt-Mahalle : GÜZELÇAMLI MAH. / KUŞADASI
: 690
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2020/4 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.04.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
29.05.2020 14:00
Satış Yeri
:
KuşadasıSulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu 2 kat, 236 nolu oda.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

K U Ş A D A S I

( Sulh Hukuk Mah) SATIŞ MEMURLUĞU

SATIŞ NO : 2020/4-ORT.GİD.Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,ödedi,önemli özellikleri

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

1-Aydın ili,Kuşadası ilçesi,Güzelçamlı köyü,Köy altı mevkiinde kain,142 ada,1Parsel sayılı,691.60.-m2 yüzölçümlü,Ana taşınmaz nitelik:ARSA,Cilt:38,Sayfa:3799'da kayıtlı taşınmaz;

Davaya konu taşınmaz Boş arsa durumunda,üzerindeher hangi bir yapı ,depo edilmişbir malzemeve zirainiteliğe sahip bur unsur bulunmamaktadır.Kuşadası-Güzelçamlımerkez yerleşim alanı dahilinde ve milli park caddesi üzerindedir.kuzey yönden milli park caddesi ,Batı yönden sokak ,Güney yönden Adnan menderes caddesinecepheliköşe ve 3 taraftanyol cepheli konuma sahhiptir.Etrafında Blok tarznda inşa edilmişzemin katlı iş yerleri vekonut şeklinde yapılaşma ileboş parseller mevcuttur.Parselin karşısında otogar,kuzey yöndegüzelçamlı çim futbol sahası, Ayşen oğuz Başöz çok proğramlılise vedoğu yöndegüzelçamlı jandarma karakolu yer almaktadır.Kuzey yönde denize mesafesi 600.metre,ulaşımı kolay tüm yakın çevresi Resmi ve Özel kurumların alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanır durumdardır.Taşınmaza bilirkişilerce TOPLAM :1.600.000.00.-TL değer takdir etmişlerdir.

İMAR DURUMU :Kuşadası Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 21.02.2020tarih veSayı:69540995-310.01.E.768/4556 sayılı imar Durumu yazısında :"...Satışa konu taşınmaz, 28K-IIIA nolu 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında, Bitişik nizam 4 Kat Zemin ticaret + Konut imarlıdır...."şekli ile bildirilmiştir.

KIYMETİ : 1.600.000.00.-TL ' dir.

K.D.V.ORANI : KDV oranı %18'dir.İhale damga vergisi Binde 5,69 dur.

KAYDINDAKİ ŞERHLER :Tapu kaydında, Mahkeme vesayet şerhi ve Satış Memurluğu şerhleri bulunmaktadır.

1.SATIŞ GÜNÜ : 29/04/2020-ÇARŞAMBA günüSaat:14.00-14.10.arasındadır.
2.SATIŞ GÜNÜ : 29/05/2020-CUMA günüSaat:14.00-14.10 arasındadır.

SATIŞ YERİ : KuşadasıSulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu 2 kat, 236 nolu oda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamdateklif verilebilecektir.Bu artırmadatahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihaleolunur Birinci artırmadaisteklibulunmadığı takdirdeelektronik ortamdabirinci artırmadan sonrakibeşinci günden ,ikinci artırmagününden öncekigün sonuna kadarelektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artıranaihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin ,tahmin edilen değerin %20'si oranında Pey akçesi (TEMİNAT) veya bu miktar kadar Milli bir bankanın ,Satış dosyası bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan Banka teminatmektubu vermeleri lazımdır.Hissedarlardan ihaleye iştirak edenlerdenhisseleri teminatıkarşılamadığında fark teminatı dosyaya bloke edeceklerdir.Satış peşin para iledir.Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzeresüre verilebilir. İhale damga vergisi, %18 KDV tutarı, 1/2 oranında Tapu harcıile teslim masrafları ALICIYA aittir. Tellaliye resmi,Karar harcı,emlak vergi borçları,varsa veraset intikal vergi borçları,Mahkeme ve satış memurlugu masrafları,Avukatlık ücretleri ile taşınmazın aynından doğan vergiler ve sairmasraflar, satış bedelinden,hissedarların hisseleri nisbetinde kesilerek ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarladiğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindekihaklarını özellikle faiz ve giderlere dairolan iddialarını,dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde Tapu sicili ile sabit olmadıkçapaylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü .maddesi gereğinceİHALE FESHEDİLİR.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri,teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardanve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faiziayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ,bu farkvarsa öncelikle teminat beledinden alınacaktır.

5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup,Posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ayrıca tüm maliklere ve dosya taraflarına tebliğ yerine kaim olmak vebaşkaca bilgi almak isteyenlerin2020/4-ORT.GİD.Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları,

İlanen Tebliğ olunur. 12/03/2020

TEMİNATIN YATIRILACAĞI BANKA HESABI :.
Banka Şubesi : Kuşadası Vakıflar Bankası Şubesi
Şube Kodu : 0280
Hesabın Adı : İNTERNET EMANET KASA HESABI
İBAN NO : TR15 0001 5001 5800 7300 5996 21

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR