AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuşadası/Davutlar'da imarlı arsa satılacaktır

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01020203
Şehir : Aydın / Kuşadası
Semt-Mahalle : DAVUTLAR MAH. / KUŞADASI
: 4127
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 27.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DAVUTLAR EKSPRES 27.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
772 Ada 1 Parsel,4.127,72 ,Arsa
İşin Yapılacağı Yer
:
Kuşadası/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat toplantı salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 K.4 Efeler/AYDIN)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI
YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN


DOSYA :(20539)2013/37567
Satılmasına karar verilen gayrımenkulün,

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI:

Aydın İli Kuşadası İlçesi Davutlar Köyü Başdeğirmen Mevkii

Taşınmazların
Tapu kaydı
Yüzölçümü ve
Satışa konu hisse oranı
Cinsi Teminat Tutarı Muhammen bedeli 1.satış:12.09.2019
2.satış:19.09.2019
tarihinde
772 Ada 1 Parsel 8.255,44 m2
(1/2 hisse=4.127,72 m2)
Arsa 93.750-TL 1.250.000-TL 11,00-11,10 arası

TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:

Satışa konu taşınmaz, Kuşadası Belediyesi Davutlar Mahallesi imar planı içinde olup, (A-2) ayrık blok nizam, 2 katlı konut amaçlı imar plan şartı bulunmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planına göre parsellenmiş net imar parselidir. Taşınmaz üzerinde kuzeyindeki 771 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerine yapılan inşaatın şantiye binası olarak kullanılan, boş durumda prefabrik tek katlı bina bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU-YERİ-ULAŞIMI-ÇEVRE KOŞULLARI:

Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, Başdeğirmen Mevkisi, Ediz Sokak ile Uzel Sokağın kesiştiği noktadan başlayarak toprak yoldan ulaşım sağlanan Neva Termal Sitesi(Termalia Tatil Köyü) güneyindeki taşınmaz düz bir arazi olup, boş durumdadır. Çevresi tarımsal kullanımlı araziler ile çevrilidir. Satışa konu taşınmazın arsa büyüklüğü ve imar uygulaması görmüş net imar parseli oluşu, ayrık nizam 2 katlı yapılaşmaya uygunluğu değerini olumlu etkilemektedir. Davutlar mahallesi merkezine yaklaşık 700 m uzaklıkta oluşu, çevresinde yapılaşmaların azlığı değerini olumsuz yönde etkilemektedir.

SATIŞ ŞARTLARI:

1) Birinci Açık Artırma: 12.09.2019 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat toplantı salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 K.4 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 19.09.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır.İkinci artırmada bedelin %40’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında beliritildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1001 Tahsilat Tipi) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.

3) Satış peşin para ile yapılır.Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.

7) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.

9) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

10) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

11) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 20539-2013/37567 vd.dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

12) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR