KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kozan/Tavşantepe Mahallesi'nde konutlar ihaleyle satılacaktır

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00906420
Şehir : Adana / Kozan
Semt-Mahalle : MAHMUTLU MAH. / KOZAN
Yayınlandığı Gazeteler

KOZAN EKSPRES 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KOZAN EKSPRES 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 adet konut
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- İlçemiz Tavşantepe (Mahmutlu) Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
2-Aşağıda Mevkii, Ada, Parsel, Miktarı, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı taşınmazların satış ihalesi 11/12/2018 Salı Günü Saat: 14.00 da Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

MAHALLE ADA Parsel m2 Kat Adedi Birim Fiyatı Geçici Teminat (TL) Muhammen Bedeli (TL)
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 227 59 538 KONUT A-4 150,00 2.421,00 80.700,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 492 8 458 KONUT A-4 130,00 1.786,20 59.540,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 493 17 513 KONUT A-4 140,00 2.154,60 71.820,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 493 20 500 KONUT A-4 140,00 2.100,00 70.000,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 496 8 527 KONUT A-4 140,00 2.213,40 73.780,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 503 1 526 KONUT A-4 140,00 2.209,20 73.640,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 504 13 477 KONUT A-4 140,00 2.003,40 66.780,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 504 14 465 KONUT A-4 140,00 1.953,00 65.100,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 504 15 458 KONUT A-4 140,00 1.923,60 64.120,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 505 6 581 KONUT A-4 140,00 2.440,20 81.340,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 505 7 678 KONUT A-4 140,00 2.847,60 94.920,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 520 30 476 KONUT A-4 150,00 2.142,00 71.400,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 520 31 466 KONUT A-4 150,00 2.097,00 69.900,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 520 32 464 KONUT A-4 150,00 2.088,00 69.600,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 520 33 464 KONUT A-4 150,00 2.088,00 69.600,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 520 35 528 KONUT A-4 140,00 2.217,60 73.920,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 520 36 457 KONUT A-4 140,00 1.919,40 63.980,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 528 5 517 KONUT A-4 150,00 2.326,50 77.550,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 528 6 514 KONUT A-4 150,00 2.313,00 77.100,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 528 7 511 KONUT A-4 150,00 2.299,50 76.650,00 TL
MAHMUTLU (TAVŞANTEPE) 528 10 533 KONUT A-4 140,00 2.238,60 74.620,00 TL


3-İhaleyi alan talipli ve talipliler tarafından ihale bedeli üzerinden geçici teminatı ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kati teminata çevrilecektir.

4-Taşınmazın İhalesine girecek, talipli veya taliplilerin geçici teminatı teminat makbuzları hariç Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırarak geçici teminat dekontunu teklif dosyasına koymaları şarttır.

5-İhaleye girecek olan talipli veya talipliler ihaleye kendi adına giriyor ise bizzat kendileri iştirak edecek, vekâleten başka birinin adına iştirak ediyor ise Noter tasdikli Vekâletname ile girmeleri mecburidir.

6- İhaleye girecek olan talipli veya talipliler Belediye Başkanlığından aldıkları borcu yoktur belgelerini teklifleri ile sunmaları şarttır.

7-İhale kararının İta Amirince onanmasına müteakip, 15(onbeş) gün içerisinde İhale Bedelinin %6 sı kesin teminata çevrilip, Satış bedelinin %25'i peşin kalan miktar ise 2019 mali yılının 1.2.ve 3. aylarının en geç 20. gününe kadar yatırılacaktır. Sözleşme ile belirlenen ödeme şekline uyulmaması durumunda gecikilen her takvim günü için 0,002 (bindeiki) faiz uygulanacaktır. Taksitlerin aksaması süreklilik arz ettiğinde 1 ve 2. taksit gecikmede faiz, takip eden 3. taksitin gecikmesi durumunda ihale fesh edilerek hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir. Zorunlu haller dışında geçici teminat irad olarak kaydedilir.

8-İhalesi yapılacak olan taşınmazın satışına ait Gazete ilanı, Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer bilumum giderler ihaleyi alan talipli veya talipliler tarafından karşılanacaktır.

9-Tapu Tescil İşlemleri, yasal eksikliği olmadığı takdirde, idaremiz Tapu Tescil İşlemlerine İhale Bedelinin tamamının Belediye Hesabına yatırılmasından sonra Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısının alınmasına müteakip en fazla 30 gün içerisinde başlayacaktır.

10-Tapu Tescil İşlemleri sırasında ortaya çıkacak olan tüm harçlar ihaleyi alan talipli veya talipliler tarafından karşılanacaktır.

11-Yukarıdaki şartların herhangi birisinin ihlali durumunda alıcı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. Taşınmaz yeniden İhaleye çıkartılır. İlk alıcı ihaleye iştirak edemez. Birinci İhale ile ikinci ihale arasında Belediye aleyhine fiyat farkı doğduğu zaman aradaki fark ilk alıcıdan tahsil edilecek ve geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

12- İhalesi yapılacak olan taşınmazın, 3065 sayılı KDV kanunun 17/4-p maddesi kapsamında ''Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler'' KDV den istisna tutulmuştur. 24/7/2008 tarihli 5793 sayılı kanununun 13.maddesiyle yapılan değişikliğe istinaden, İhale bedeli üzerinden KDV uygulanmayacaktır.

13-İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olup, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14-Taşınmazın satışı ile ilgili her türlü anlaşmazlıkların halline, Kozan Mahkemeleri ve Kozan İcra Daireleri yetkilidir.
15- Bu işle ilgili Şartname ve ek’leri, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 (yüztürklirası) TL bedel karşılığında alınabilir.

16-- Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR