KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Körfez Yeniyalı'da sanayi alanı imarlı arsa satılacaktır

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888115
Şehir : Kocaeli / Körfez
: 10876
İmar Durumu : Sanayi
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ KOCAELİ 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KOCAELİ KÖRFEZ YENİYALI 1729 ada 9 parsel 1/1 - 10876.26 m² sanayi imarlı arsanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2018 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
13.11.2018 15:00 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğ
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu )
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI

SIRA İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ARSA PAYI ALAN İMAR DURUMU CİNSİ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE SAATİ
NO BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ
1 KOCAELİ KÖRFEZ YENİYALI 1729 9 1/1 - 10876.26 m² KÜÇÜK SANAYİ ARSA 13,051,512.00 ₺ 391,545.36 ₺ 14.11.2018 15:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.
Belediye Encümenimizin 31/10/2018 tarih ve 778 sayılı kararınca yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 07/11/2018 tarihinde yapıması gereken ihalesi 14/11/2018 tarihine ertelenmiştir. Mavi Kocaeli ve Dünya gazetesinde 27/10/2018 tarihinde yayınlanan ilanlanların ihale tarihinin düzeltme ilanıdır.
GEREKLİ BELGELER
7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler
GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN
A - İÇ ZARF A - İÇ ZARF
İsteklinin ihale için teklif mektubu. İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B - DIŞ ZARF B - DIŞ ZARF
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.
İhale Şartname bedeline ait makbuz İhale Şartname bedeline ait makbuz
Nüfus Cüzdanı sureti Noter Tasdiklli İmza Sirküleri
Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak) Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)
İkametgâh İkametgâh
İsteklilier adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri. Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Ticari Sicil Gazete
Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı) Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)
Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi. Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.
İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 13.11.2018 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 13.11.2018 Tarih, saat 15:00' a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 250.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilir.
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep etttiği takdirde, 1/2 oranı, peşinat olarak alınmak şartıyla, kalan 1/2 oranındaki bedel, sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte aylık 2 (İki) eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR