YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya/Yunak İlçesi'nde 9 adet taşınmaz ihaleyle satılacaktır

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943207
Şehir : Konya / Yunak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yunak Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL ŞATIŞ İLANI

 1. Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapımı halen devam eden 9 adet dairenin 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü (açık artırma) ile satılacaktır.

S.NO

Mahalle

Ada/
Parsel

Nitelik

Yüzölçümü

Arsa Payı

Blok No

Kat

Daire No

Kat İrtifakı

Yapı Alanı m2( Net)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Kati Teminat

İhale Saati

1

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

6375/183000

A Giriş

1

1

Mesken

140,03

268.000.00 TL

8.040.00 TL

16.080.00 TL

14:00

2

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

6375/183000

A Giriş

2

3

Mesken

140,03

268.000.00 TL

8.040.00 TL

16.080.00 TL

14:05

3

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

6375/183000

A Giriş

3

5

Mesken

140,03

268.000.00 TL

8.040.00 TL

16.080.00 TL

14:10

4

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

6750/183000

A Giriş

3

6

Mesken

148,72

271.000.00 TL

8.130.00 TL

16.260.00 TL

14:15

5

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

5750/183000

C Giriş

1

13

Mesken

137,81

241.500.00 TL

7.245.00 TL

14.490.00 TL

14:20

6

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

5875/183000

C Giriş

1

14

Mesken

134,51

241.500.00 TL

7.245.00 TL

14.490.00 TL

14:25

7

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

5875/183000

C Giriş

2

16

Mesken

134,51

241.500.00 TL

7.245.00 TL

14.490.00 TL

14:30

8

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

5750/183000

C Giriş

3

17

Mesken

137,81

241.500.00 TL

7.245.00 TL

14.490.00 TL

14:35

9

Yeni Mah

153/7

Arsa

1.822.88 m2

5875/183000

C Giriş

3

18

Mesken

134,51

241.500.00 TL

7.245.00 TL

14.490.00 TL

14:40

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarı belirtilen Yunak Belediyesine ait taşınmazlar, Yunak Belediye Başkanlığınca 22/02/2019 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir taşınmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır. İstekliler satış şartnamesini yazı işleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilir. Ayrıca yunak.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için 22.02.2019 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminatı yatırarak aşağıdaki istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

 1. Her bir sayfası istekli tarafından imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

 2. Geçici Teminat yatırıldığını gösterir makbuz

 3. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

 4. Nüfus Müdürlüğünden son altı ay içerisinde alınmış Türkiye de kanuni ikametgahı olduğunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

 5. Belediyeye borcu olmadığını gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge ( Borcu Yoktur Kağıdı)

 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ,

 7. Tüzel kişi olması halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

 8. Tüzel kişi olması halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

 9. İsteklinin ortak girişimci olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ;

 10. İhale yerli isteklileri ( TC vatandaşı ) açık olacaktır.

 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 • Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 • İhale bedeli 6 eşit taksitle ödenecek olup ilk taksiti ihale onay tebliğini takip eden 15. Gün -2.taksit 15.08.2019-3. Taksit 15.01.2020- 4. Taksit 15.08.2020-5. Taksit 15.01.2021 6. Taksit 15.08.2021 tarihinde ödenecektir.

 • Peşin satın almak isteyen istekli ihale bedelinin %5 aşağısını ihale onay tarihini takip eden 15 gün içerisinde ödeyecektir.

 • İş bu ihale ilanı genel mahiyette olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR