YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya/Yunak İlçesi'nde 12 adet taşınmaz ihaleyle satılacaktır

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943218
Şehir : Konya / Yunak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yunak Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL ŞATIŞ İLANI

Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait ekte özellikleri belirtilen 12 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45 Maddesi gereğince açık artırma ihalesi ile satılacaktır.
2-Taşınmaz Bilgileri:

İL İLÇE MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜM

CİNSİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE TÜRÜ

1

KONYA/YUNAK/YEŞİLOBA

112

5

2.415,75 m2

ARSA

MESKEN ALANI

2.415,75 TL

73.00 TL

22.02.2019

11:00

AÇIK İHALE

2

KONYA/ YUNAK / MEŞELİK

108

3

2.102,91 m2

ARSA

MESKEN ALANI

6.308,73 TL

190.00 TL

22.02.2019

11:05

AÇIK İHALE

3

KONYA/YUNAK/KUZÖREN

151

115

3.461,58 m2

ARSA

MESKEN ALANI

10.384,74 TL

312.00 TL

22.02.2019

11:10

AÇIK İHALE

4

KONYA/YUNAK/ ESENTEPE

234

22

500.25 m2

ARSA

MESKEN ALANI

8.800,00 TL

265.00 TL

22.02.2019

11:15

AÇIK İHALE

5

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

234

29

500.28 m2

ARSA

MESKEN ALANI

8.800,00 TL

265.00 TL

22.02.2019

11:20

AÇIK İHALE

6

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

234

37

453.80 m2

ARSA

MESKEN ALANI

7.900,00 TL

237.00 TL

22.02.2019

11:25

AÇIK İHALE

7

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

234

38

478.01 m2

ARSA

MESKEN ALANI

8.400,00 TL

252.00 TL

22.02.2019

11:30

AÇIK İHALE

8

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

234

28

466.92 m2

ARSA

MESKEN ALANI

8.200,00 TL

246.00 TL

22.02.2019

11:35

AÇIK İHALE

9

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

234

20

463.32 m2

ARSA

MESKEN ALANI

8.150,00 TL

245.00 TL

22.02.2019

11:40

AÇIK İHALE

10

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

234

21

500.19 m2

ARSA

MESKEN ALANI

8.800,00 TL

265.00 TL

22.02.2019

11:45

AÇIK İHALE

11

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

234

19

458.18 m2

ARSA

MESKEN ALANI

8.060,00 TL

242.00 TL

22.02.2019

11:50

AÇIK İHALE

12

YUNAK-MERKEZ/ ESENTEPE

254

1

367.39 m2

ARSA

MESKEN ALANI

6.460,00 TL

194.00TL

22.02.2019

11:55

AÇIK İHALE

  • Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden 22/02/2019 tarihinde saat 10:30 ’a kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları, AŞAĞIDA İSTENİLEN EVRAKLARI DOSYA İÇERİSİNDE 22.02.2019 TARİHİNDE SAAT 10:30 A KADAR YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMELERİ gerekmektedir.

  • Bedeller kdv dahil belirlenmiş olup ; Kdv dışında kalan her türlü vergi harç ve resimler alıcıya aittir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge
5) İkametgah İlmuhaberi ( Son altı ay içerisinde alınmış Türkiye de ikametgahı olduğunu gösterir belge )
6) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
7) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
8) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur. ( Borcu yoktur kağıdı vekalet veren adına olacaktır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR