KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Selçuklu'da arsa ve üzerindeki müştemilatı icradan satılıktır

KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01020124
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : SİLLE MAH. / MİMARSİNAN
: 2341
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 03.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10707 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,275,000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.08.2019 14:15
İkinci Satış Günü
:
03.09.2019 14:15
Satış Yeri
:
Konya Adalet Sarayı B Blok Z:18-19 icra müdürlükleri mesat salonu Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2018/10707 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz; Tapuda Konya ili Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 198 Cilt, 19539 Sayfa, 28650 Ada, 7 parsel numaralı 2.341,00 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz olup BORÇLU adına tam olarak kayıtlı bulunmaktadır.
Selçuklu Belediye Başkanlığının resmi internet sitesinden edindiğimiz bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık mesken sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel, imar uygulaması görmüş imar parselidir.
Taşınmaz üzerinde inşaat ruhsatı bulunmayan 216,39 m² yüzölçümlü 2,5 katlı bina ile birlikte evin bitişiğinde 45,60 m² yüzölçümlüsu deposu vardır. Taşınmaz Beyoğlu sokağa ve güneyinde bulunan imar yoluna cepheli konumdadır.Taşınmazı etrafındaki imar yolları henüz açılmamış. Bölgede genel olarak 2 katlı yapılaşmalar vardır. Bölge son zamanlarda gelişim ve konum itibarı tercih edilen bir bölgedir.
Bilirkişilerce Satışa konu olan Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi 28650 ada 7 nolu parsel imar parseli olup üzerinde 2,5 katlı bina vardır. Selçuklu Belediyesinden yapmış olduğumuz araştırmaya göre taşınmaz üzerindeki binaya ait yapı ruhsatı bulunmamaktadır.Taşınmaz planda 2 kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir. Üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamaktadır. Çevresindeki imar yolları henüz açılmamış. Yol ve çevre düzenlemesi ile alt yapı olarak eksiktir.
Satışa konu taşınmaz üzerinde inşaat ruhsatı bulunmayan 216,39 m² yüzölçümlü 2,5 katlı bina ile birlikte evin bitişiğinde 45,60 m² yüzölçümlüsu deposu vardır. Taşınmazın zemin katında 5 oda, mutfak, tuvalet, lavabo, banyo, hol ve 1 balkon bulunmaktadır. Kuru alanlar taban tahtası ıslak hacimler seramik kaplamadır. Odaların duvarları sıva üzeri boyalı, ıslak hacimlerin duvarı yarıya kadar fayans kaplamadır. Mutfakta mermer tezgahın altında ve üstünde dolapları vardır. Isınma sistemi kaloriferlidir.
Üst katta 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet, lavabo ve teras bulunmaktadır. Kuru alanlar taban tahtası ıslak hacimler seramik/mozaik kaplamadır. Odaların duvarları sıva üzeri boyalı, ıslak hacimlerin duvarı yarıya kadar fayans kaplamadır. Mutfakta mermer tezgahın altında ve üstünde dolapları vardır. Teras zemini seramik kaplamadır. Isınma sistemi kaloriferlidir. Ana taşınmazın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. giriş kapısı demir doğrama, merdiven basamakları yerinde dökme mozaik kaplama/mermer kaplamadır. Korkulukları demir doğramadır. Bodrum katta 2 adet depo/garaj bulunmaktadır. Depoların kapıları demir doğrama kapıdır. Tabanı beton, duvarları sıvalı ve boyasız olduğu bilirkişiler raporunda belirtilmiştir.
Satışa konu taşınmaz tapuda arsa vasıflı olarak kayıtlı olup bilirkişilerin raporunda belirtildiği üzere Satışa konu olan Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi 28650 ada 7 nolu parsel imar parseli olup üzerinde 2,5 katlı bina vardır. Selçuklu Belediyesinden yapmış oldukları araştırmaya göre taşınmaz üzerindeki binaya ait yapı ruhsatı bulunmamaktadır.Bu yapılarla ilgili belediyece satıldıktan sonra kat irtifakı, oturma ,vb. Gibi ruhsatların verilip verilmeyeceği bilinmemekte olup bu yapılarla ilgili ileride müdürlüğümüzün bir yetki ve sorumluluğunun olmayacağı, ihaleye katılanlar ileride icra müdürlüğünden bu konularda hak ve işlem talebinde bulunamayacaklardır. müdürlüğümüzce tescili tapuya arsa olarak yaptırılacaktır.
Kıymeti : 1.275.000,00 TL
KDV Oranı : KDV oranları 30 HAZİRAN 2019 tarihine kadar %18'den %8'e düşürülmüş olup bu tarihe kadar (uzatılması halinde uzatılan tarihin bitimine kadar) %8 bu tarihten sonra KDV beyannamesi düzenlenmesi halinde ve KDV oranları değişmemesi ve tarih uzatılmaması halinde %18 olarak KDV alınmasına.
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Z:18-19 icra müdürlükleri mesat salonu Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Satışa konu taşınmaz tapuda arsa vasıflı olarak kayıtlı olup bilirkişilerin raporunda belirtildiği üzere Satışa konu olan Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi 28650 ada 7 nolu parsel imar parseli ARSA olup üzerinde 2,5 katlı bina olduğu belirtilmiştir. Selçuklu Belediyesinden yapmış oldukları araştırmaya göre taşınmaz üzerindeki binaya ait yapı ruhsatı bulunmamaktadır.Arsa üzerindeki yapılı bulunan bu yapılarla ilgili belediyece, dosyamızdan satıldıktan sonra kat irtifakı, oturma ruhsatı ,iskan ruhsatı vb. Gibi ruhsatların verilip verilmeyeceği bilinmemekte olup bu yapılarla ilgili ileride müdürlüğümüzün bir yetki ve sorumluluğunun olmayacağı, ihaleye katılanlar ileride icra müdürlüğünden bu konularda hak ve işlem talebinde bulunamayacaklardır. müdürlüğümüzce tescili tapuya arsa olarak yaptırılacaktır. İhaleye katılacakların bunu bilerek ve kabul ederek ihaleye katılmalarına.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10707 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR