KONYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Meram'da arsa icradan satılıktır

KONYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028137
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : DERE AŞIKLAR MAH. / MERAM
İmar Durumu : Muhtelif
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 23.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2710 ESAS
Muhammen Bedeli
:
550,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.09.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
25.10.2019 15:00
Satış Yeri
:
KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU KARATAY/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 7. İCRA DAİRESİ
2018/2710 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Gayrimenkulün Tapu Kaydı:
Konya İli, Meram İlçesi, Dere Aşıklar mahallesi, 5 cilt, 492 sayfa, M 28 b 13 c 3 a pafta, 26724 ada, 1 parselde kayıtlı 2.557,30 m2 alanlı arsa ile ağaçlar ve müştemilatının tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
Gayrimenkulün Adresi: Dere Aşıklar mahallesi, Tekke sokağa cepheli, no: 11 deki evin güneyi, no: 6 daki evin batısı, Meram / Konya
Gayrimenkulün Özellikleri: Borç konusu taşınmaz; Konya İli, Meram İlçesi, Dere Aşıklar mahallesi, Tekke sokağa cepheli, no: 11 deki evin güneyi, no: 6 daki evin batısında bulunmaktadır.
İmar durumu: Dosya içerisinde bulunan 31.08.2018 tarihli imar durum belgesine göre borç konusu taşınmazın bulunduğu M 28 b 13 c 3 a pafta, 26724 ada, 1 parsel; imar planında iki kat İkiz/Ayrık nizam mesken sahasına isabet etmektedir. TAKS: 0,30, E: 0,60 olarak belirlenmiştir. Parselin bulunduğu kısımlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesi uygulaması yapılmamıştır. Uygulanabilecek DOP oranı % 35 olursa borçlunun hissesinin bulunduğu 1 nolu parselin arsası 2.557,30 m2 iken geriye 1.662,24 m2 alanlı arsa haline gelecektir. Parsel üzerinde bulunan yapılar 18. madde uygulaması sonucu yapılacak yapı nedeniyle yıkılacaktır. Ancak parselin üzerine yapı yapılabilmesi için komşu parsellerle birleşmek zorunda kalınacak, ondan sonra imara uygun yapı yapılabilecektir. Mevcut imara göre parsele isabet edecek olan inşaat alanı ( TAKS: 0,30 ) zeminde 498,67 m2, zemin kat ve normal katlardaki ( E: 0,60 ) inşaat alanı yaklaşık 997,34 m2 olabilecektir. Bu inşaat alanına bodrum kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir.
– 2018 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 29,0 TL dir. Meram İlçesi Genel Plan Notları:
– Terki olmayan Kadastro parselleri, bölgesindeki Düzenleme Ortaklık Payı uygulamasına tabidir.
– İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına müteakip yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekir. ( BMK. 18.03.2016/251 )
– Su Havzası Koruma Alanı içerisin kalan yerlerde KOSKİ’ nin görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
– ENH ile alakalı ilgili kurum veya kurumlardan görüş alınması gerekir.
– Arkların korunması amacıyla Belediye lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.
– Arkların üzerine garaj girişi için 2,50 metreden geniş kapatma yapılamaz.
– Dere Yatakları ve Arklar ile ilgili DSİ’nin veya KOSKİ’ nin görüşü alınacaktır.
– İlçe sınırları içerisinde, Doğal Sit Alanları dışındaki Konut alanlarında kalan ve tüm Caddelere veya 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarına cephe olan parsellerde halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak, zemin katı ticaret yapılabilir.
– Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm kat alanı 75,0 m2 den az olamaz.( BMK. 16.10.2015/1234 )
– Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesinde Ticari Kullanımlar ve Tadilatlar ( BMK 15.08.2014/438 )
– Konut alanlarından zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal SİT Alanlarına ilave olarak Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında iki katı geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır.
– Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark yeri ayrılması UKOME den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.
– 1.fıkra çerçevesinde mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgili imar planı değişikliği yapılmadan tadilat izni verilmeyecektir.
– İmar planlarında iki katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
–Otopark yapılması hususunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 sayılı ve 16.01.2015 tarihli kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
–Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında yapı yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 kat ile sınırlandırılmıştır.
–Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 91 sayılı kararında belirtilen kot ile ilgili plan notlarına uyulacaktır.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 27/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2710 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR