KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Karatay Belediyesine ait taşınmazların satışı yapılacaktır

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu  kayıtları  ve muhammen  bedelleri yazılı 21. sıradaki gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile diğer gayrimenkuller açık teklif usulü ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2019 15:10
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.06.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı 21. sıradaki gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile diğer gayrimenkuller açık teklif usulü ile satılacaktır.
 2. İhale 19.06.2019 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. İhaleye gireceklerin en geç 19.06.2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5. ve 7. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
 4. Gayrimenkullerin bedelleri;
 1. Satılacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde,
 2. 13 ve 14. sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde,
 3. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
 1. Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
 1. Dış zarf
 1. Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
 1. İç zarf
 1. Teklif mektubu.
 1. Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
 1. Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 6. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
 1. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
 2. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S.N Mahalle Ada Parsel M2 Blok Kat Bağ. Böl. Niteliği 1 Yıllık Muhammen Bedel TL Geçici Teminat Bedeli TL
1 Hacı Sadık 22562 3 125,00 ----- 6 32 Mesken 180.000,00 5.400,00
2 Hamzaoğlu 32524 2 145,00 ----- 3 10 Mesken 220.000,00 6.600,00
3 H. Dede Mescit 30749 10 150,00 B 4 7 Mesken 225.000,00 6.750,00
4 H. Dede Mescit 30749 10 150,00 B 4 8 Mesken 225.000,00 6.750,00
5 Ş.Ulema Recapağa 31039 3 135,00 1 1 6 Mesken 220.000,00 6.600,00
6 Erenler 30736 6 120,00 A1 4 11 Mesken 180.000,00 5.400,00
7 Erenler 30736 6 120,00 A1 5 14 Mesken 170.000,00 5.100,00
8 Erenler 30736 6 140,00 A2 1 1 Mesken 200.000,00 6.000,00
9 Erenler 30736 6 140,00 A2 3 6 Mesken 215.000,00 6.450,00
10 Erenler 30736 6 140,00 A3 2 4 Mesken 215.000,00 6.450,00
11 Erenler 30736 6 140,00 B1 3 8 Mesken 210.000,00 6.300,00
12 Erenler 30736 6 140,00 B2 2 7 Mesken 210.000,00 6.300,00
13 Karakulak 30999 1 252,00 1 Zemin 1 Dükkan 370.000,00 11.100,00
14 Fevziçakmak 15925 4 158,00 ----- Zemin 11 Dükkan 750.000,00 22.500,00
15 H.Yusuf Mescit 30802 2 4.030,58 ----- ----- ----- Arsa 1.613.000,00 48.390,00
16 H.Yusuf Mescit 30802 3 3.000,00 ----- ----- ----- Arsa 1.200.000,00 36.000,00
17 H.Yusuf Mescit 30802 4 3.000,00 ----- ----- ----- Arsa 1.200.000,00 36.000,00
18 H.Yusuf Mescit 30802 5 3.000,00 ----- ----- ----- Arsa 1.200.000,00 36.000,00
19 H.Yusuf Mescit 30802 6 3.045,32 ----- ----- ----- Arsa 1.675.000,00 50.250,00
20 H.Yusuf Mescit 30802 7 3.281,32 ----- ----- ----- Arsa 1.805.000,00 54.150,00
21 H.Yusuf Mescit 30802 8 5.507,18 ----- ----- ----- Arsa 3.305.000,00 99.150,00
22 H.Yusuf Mescit 30802 9 3.000,00 ----- ----- ----- Arsa 1.500.000,00 45.000,00
23 H.Yusuf Mescit 30802 10 3.000,00 ----- ----- ----- Arsa 1.500.000,00 45.000,00
24 H.Yusuf Mescit 30802 11 3.000,00 ----- ----- ----- Arsa 1.500.000,00 45.000,00
25 H.Yusuf Mescit 30802 12 3.347,17 ----- ----- ----- Arsa 1.674.000,00 50.220,00


Mehmet EGİN
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yrd.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR