KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar ihaleyle satılacaktır

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 15:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Sarayı 6.Kat No:630’da (Encümen Toplantı Salonunda)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI


İlçesi

Mah.
Ada
Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı
İmar Durumu
Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli
İhale
Saati
Selçuklu Sille 32131 1 13.552,15 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 4.065.000,00 TL. 121.950,00 TL. Tamamı Peşin 15.20
Selçuklu Sille 32128 1 13.479,97 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 4.050.000,00 TL. 121.500,00 TL. Tamamı Peşin 15.25
Selçuklu Sille 32132 1 20.017,68 Tam Arsa Konut Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 6.005.000,00 TL. 180.150,00 TL. Tamamı Peşin 15.30
Selçuklu Sille 43723 2 29.298,94 Tam Arsa Konut Alanı E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 10.840.000,00 TL. 325.200,00 TL. Tamamı Peşin 15.35
Selçuklu Sille 43724 1 23.890,64 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 8.840.000,00 TL. 265.200,00 TL. Tamamı Peşin 15.40
Selçuklu Sille 43725 1 33.724,23 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 12.410.000,00 TL. 372.300,00 TL. Tamamı Peşin 15.45
Selçuklu Sille 43726 1 7.960,00 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 2.865.000,00 TL. 85.950,00 TL. Tamamı Peşin 15.50
Selçuklu Sille 43727 1 11.377,08 Tam Arsa Konut Alanı E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 4.095.000,00 TL. 122.850,00 TL. Tamamı Peşin 15.55
Selçuklu Sille 43729 1 39.401,90 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 13.985.000,00 TL. 419.550,00 TL. Tamamı Peşin 16.00
Selçuklu Sille 43730 1 34.639,02 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 12.745.000,00 TL. 382.350,00 TL. Tamamı Peşin 16.05
Selçuklu Sille 43731 1 40.783,40 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 15.000.000,00 TL. 450.000,00 TL. Tamamı Peşin 16.10
Selçuklu Sille 43733 1 35.707,43 Tam Arsa Konut Alanı E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 11.780.000,00 TL. 353.400,00 TL. Tamamı Peşin 16.15
Selçuklu Sille 43734 1 25.014,36 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 8.255.000,00 TL. 247.650,00 TL. Tamamı Peşin 16.20
Selçuklu Sille 43738 1 18.739,50 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 6.745.000,00 TL. 202.350,00 TL. Tamamı Peşin 16.25
Selçuklu Sille 43745 1 34.398,71 Tam Arsa Konut Alanı E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 11.350.000,00 TL. 340.500,00 TL. Tamamı Peşin 16.30
Selçuklu Sille 43747 1 29.290,24 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 9.370.000,00 TL. 281.100,00 TL. Tamamı Peşin 16.35
Selçuklu Sille 43748 1 13.496,47 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 4.050.000,00 TL. 121.500,00 TL. Tamamı Peşin 16.40
Selçuklu Sille 43749 1 40.129,10 Tam Arsa Konut Alanı E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 12.040.000,00 TL. 361.200,00 TL. Tamamı Peşin 16.45
Selçuklu Sille 43750 1 39.728,99 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 11.920.000,00 TL. 357.600,00 TL. Tamamı Peşin 16.50
Selçuklu Sille 43751 1 28.239,09 Tam Arsa Konut Alanı E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 9.035.000,00 TL. 271.050,00 TL. Tamamı Peşin 16.55
Selçuklu Sille 43752 1 24.878,73 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 7.960.000,00 TL. 238.800,00 TL. Tamamı Peşin 17.00
Selçuklu Sille 43753 3 10.438,75 Tam Arsa Mesken Sahası E: 1.00,Taks: 0.25 Yençok 9 Kat 3.340.000,00 TL. 100.200,00 TL. Tamamı Peşin 17.05
Selçuklu Sille 43111 4 44.825,16 Tam Arsa Ticaret-Turizm-Konut Alanı
E: 1.80,Taks: 0.50 Yençok 10 Kat
110.000.000,00 TL. 3.300.000,00 TL. Tamamı Peşin 17.10
Selçuklu Aşağıpınarbaşı 17899 1 7.500,41 Tam Arsa Ticaret-Turizm Sahası 13.000.000,00 TL. 390.000,00 TL. Tamamı Peşin 17.15
Plan Notları Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin eklerinden görülebilir.
Not: Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
2- İhaleler, 22.10.2019 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Belediye Sarayı 6.Kat No:630’da (Encümen Toplantı Salonunda) yapılacaktır.
3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 22.10.2019 günü en geç saat 14.30’a kadar teklif zarflarını Belediyemiz Hukuk Müşavirliği Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 880001500158007290051109 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8-Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:608
b- Telefon : 0332 221 14 92
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR