BOZKIR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Konya/Bozkır İlçesi'nde 37 adet gayrimenkulün ihaleyle satışı yapılacaktır

BOZKIR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981080
Şehir : Konya / Bozkır
Yayınlandığı Gazeteler

BOZKIR POSTASI 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa,ham toprak,tarla,bahçe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malmüdürü odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BOZKIR KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN İHALENİN
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ
(TL.)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) TARİH SAATİ
1 42090110296 Bozkır Harmanpınar Arsa N28D04A4C 112 7 712,83 Konut Alanı Tam 18.600,00 3720 02.05.2019 09:00
2 42090110284 Bozkır Harmanpınar Arsa 7376 518,44 Konut Alanı Tam 12.750,00 TL 2.550,00 TL 02.05.2019 09:10
3 42090111537 Bozkır Harmanpınar Arsa 7433 309,09 Konut Alanı Tam 7.700,00 TL 1.540,00 TL 02.05.2019 09:20
4 42090110295 Bozkır Harmanpınar Arsa 112 6 1.137,64 Konut Alanı Tam 28.600,00 TL 5.720,00 TL 02.05.2019 09:30
5 42090110263 Bozkır Harmanpınar Arsa 115 9 588,85 Konut Alanı Tam 14.800,00 TL 2.960,00 TL 02.05.2019 09:40
6 42090108667 Bozkır Hacıyunuslar Ham Toprak 108 8 854,26 İmarsız Tam 4.250,00 TL 850,00 TL 02.05.2019 09:50
7 42090108666 Bozkır Hacıyunuslar Tarla 111 5 46,21 İmarsız Tam 400,00 TL 80,00 TL 02.05.2019 10:00
8 42090109795 Bozkır Karacaardıç Arsa 189 2 710,87 İmarsız Tam 6.500,00 TL 1.300,00 TL 02.05.2019 10:10
9 42090102137 Bozkır Sazlı Ham Toprak 2060 769 İmarsız Tam 6.250,00 TL 1.250,00 TL 02.05.2019 10:20
10 42090102177 Bozkır Ulupınar Ham Toprak 129 6 198,06 İmarsız Tam 2.000,00 TL 400,00 TL 02.05.2019 10:30
11 42090102368 Bozkır Yazdamı Ham Toprak 202 1 341,06 İmarsız Tam 2.800,00 TL 560,00 TL 02.05.2019 10:40
12 42090106560 Bozkır Taşbaşı Ham Toprak 122 67 2789,81 İmarsız Tam 27.500,00 TL 5.500,00 TL 02.05.2019 10:50
13 42090106561 Bozkır Taşbaşı Tarla 122 68 1645,21 İmarsız Tam 16.000,00 TL 3.200,00 TL 02.05.2019 11:00
14 42090106552 Bozkır Taşbaşı Bahçe 170 2 369,83 İmarsız Tam 3.750,00 TL 750,00 TL 02.05.2019 11:10
15 42090111386 Bozkır Taşbaşı Arsa 180 2 964,33 İmarsız Tam 9.700,00 TL 1.940,00 TL 02.05.2019 11:20
16 42090106548 Bozkır Taşbaşı Ham Toprak 184 40 243,24 İmarsız Tam 2.300,00 TL 460,00 TL 02.05.2019 11:30
17 42090106626 Bozkır Taşbaşı Tarla 214 33 1478,51 İmarsız Tam 7.500,00 TL 1.500,00 TL 02.05.2019 11:40
18 42090106536 Bozkır Taşbaşı Ham Toprak 215 88 881,39 İmarsız Tam 8.600,00 TL 1.720,00 TL 02.05.2019 11:50
19 42090106537 Bozkır Taşbaşı Ham Toprak 215 93 472,83 İmarsız Tam 4.800,00 TL 960,00 TL 02.05.2019 12:00
20 42090111387 Bozkır Taşbaşı Arsa 215 105 454,23 İmarsız Tam 4.600,00 TL 920,00 TL 02.05.2019 12:10
21 42090111388 Bozkır Taşbaşı Arsa 215 106 767,73 İmarsız Tam 7.800,00 TL 1.560,00 TL 02.05.2019 12:20
22 42090111385 Bozkır Taşbaşı Arsa 215 107 762,52 İmarsız Tam 7.700,00 TL 1.540,00 TL 02.05.2019 13:40
23 42090100814 Bozkır Sorkun/Güney Hali Arazi N28D08C01D 131 161 1538,69 Yol+Konut Alanı+Park Tam 34.000,00 TL 6.800,00 TL 02.05.2019 13:50
24 42090100940 Bozkır Sorkun/Güney H. Toprak N28D08C04A 145 3 2983,96 Konut Alanı+ Yol Tam 62.500,00 TL 12.500,00 TL 02.05.2019 14:00
25 42090105743 Bozkır Sorkun/Çarşamba Hali Arazi N28D08C4C 267 101 205,68 Konut Alanı Tam 3.500,00 TL 700,00 TL 02.05.2019 14:10
26 42090107940 Bozkır Dereiçi Arsa N28C13d3a 232 2 435,34 Konut Alanı Tam 6.250,00 TL 1.250,00 TL 02.05.2019 14:20
27 42090107941 Bozkır Dereiçi Arsa N28c13d2d 232 4 232,83 Konut Alanı Tam 3.300,00 TL 660,00 TL 02.05.2019 14:30
28 42090108110 Bozkır Dereiçi H. Toprak N28c13db 234 2 2827,75 Konut Alanı+Yol+ Park Tam 27.500,00 TL 5.500,00 TL 02.05.2019 14:40
29 42090108111 Bozkır Dereiçi Arsa N28c13d3b 234 6 131,37 Konut Alanı Tam 1.900,00 TL 380,00 TL 02.05.2019 15:00
30 42090107897 Bozkır Dereiçi Arsa N28c13d3b 237 3 43,16 Konut Alanı Tam 620,00 TL 124,00 TL 02.05.2019 15:10
31 42090106351 Bozkır Küçük Hisarlık H. Toprak N28c07d 4c 159 7 2681,88 İmarsız Tam 21.500,00 TL 4.300,00 TL 02.05.2019 15:20
32 42090106350 Bozkır Küçük Hisarlık H. Toprak N28c07d4c 159 12 1891,73 İmarsız Tam 15.200,00 TL 3.040,00 TL 02.05.2019 15:30
33 42090104617 Bozkır Armutlu Tarla N28 c-15 c 405 4 2544,28 İmarsız Tam 25.500,00 TL 5.100,00 TL 02.05.2019 15:40
34 42090104616 Bozkır Armutlu Tarla N28 c-15 c 405 3 2398,77 İmarsız Tam 24.000,00 TL 4.800,00 TL 02.05.2019 15:50
35 42090102727 Bozkır Sarıoğlan Köy Yeri ve Tarla N29D01C3B 59 3 469,01 Konut Alanı Tam 12.400,00 TL 2.480,00 TL 02.05.2019 16:00
36 42090102705 Bozkır Sarıoğlan Köy Yeri ve Tarla N29D01C3B 55 11 344,22 Konut Alanı Tam 9.000,00 TL 1.800,00 TL 02.05.2019 16:10
37 42090102654 Bozkır Sarıoğlan Köy Yeri ve Tarla N29D01C3B 46 7 472,87 Konut Alanı Tam 12.500,00 TL 2.500,00 TL 02.05.2019 16:20
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte Malmüdürü odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmaz mallar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazmallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Satışı yapılan taşınmaz malların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye ve Mücavir alanları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla
iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
5- Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
6- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2019 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
7- İşgalli taşınmaz mallardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.
8- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR