KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli/Başiskele'de arsa icradan satılıktır (Çoklu satış)

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01009997
Şehir : Kocaeli / Başiskele
: 619
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/45 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
309,530 TL
Birinci Satış Günü
:
08.08.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
03.09.2019 14:00
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2017/45 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele, 892 Ada, 1 Parsel, Ş.Kullar Mah. 619,06 m2 arsa vasıflı taşınmaz; Kıymeti : 309.530,00 TL
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele, 892 Ada, 2 Parsel, Ş.Kullar Mah., 621,42 m2 Arsa vasıflı taşınmaz; Kıymeti : 310.710,00 TL
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
3 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele, 892 Ada, 3 Parsel, Ş.Kullar Mah., 555,22m2 Arsa vasıflı taşınmaz; Kıymeti : 371.997,40 TL
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
4 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele, 892 Ada, 4 Parsel, Ş.Kullar Mah., 583,51 m2 arsa vasıflı taşınmaz; Kıymeti : 390.951,70 TL
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
5 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele, 892 Ada, 5 Parsel, Ş.Kullar Mah., 618,19 m2 Arsa vasıflı taşınmaz; Kıymeti : 309.095,00 TL
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
6 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele, 893 Ada, 1 Parsel, Ş.Kullar Mah., 506,90m2 Arsa vasıflı taşınmaz; Kıymeti : 253.450,00 TL
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 15:25 - 15:30 arası
TÜM TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibi
İmar Durumu :893 ada 1 parsel ile 892 ada 1, 2 ve 5 parseller Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında "Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır. İnşaat nizamı ayrık yapı nizamı, kat adedi 2 kattır. TAKS:0,30 - KAKS: 0,60 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçede min. 3,00 metredir. Parsellerde yapılacak yapılarda Uygulama İmar Planı hükümleri ve Planlı Alaniar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Parseller 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir ve arsa niteliğindedir. Yerleşim olarak Başiskele İlçesi, Kullar Mehmetağa mahallesi sınırları içerisinde olup Pay sokak, încirdibi sokak ve Muhacir sokağa cepheli konumdadır.
892 ada 3 ve 4 parseller Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında 'Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. İnşaat nizamı ayrık yapı nizamı, kat adedi 2 kattır. TAKS:0,40 - KAKS: 0,80 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçede min. 3,00 metredir. Parsellerde yapılacak yapılarda Uygulama İmar Planı hükümleri ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Parselin tümüne otopark yapılabilir. Parseller 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir ve arsa niteliğindedir. Yerleşim olarak Başiskele İlçesi, Kullar Mehmetağa mahallesi sınırları içerisinde olup Alsancak caddesine cepheli konumdadır.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/45 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR