KOCAALİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kocaali'de 223 m² arsa mahkemeden satılacaktır

KOCAALİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024398
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
200,925 TL
Birinci Satış Günü
:
27.08.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.09.2019 10:00
Satış Yeri
:
Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAALİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, Kocaali 2. Mahalle Batak Mevkii, 511 Ada, 1 Parselde kayıtlı 223,25 m2 alanlı ve tapu kaydında Arsa niteliğinde görünmektedir. Taşınmaza ait kadastro paftasının mahallinde uygulanması sonucu paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu görülmüştür. Taşınmaz kuzeyden ve doğudan yola cepheli ve Kocaali-Akçakoca yolunun 5063 m kuzey doğusunda, Kocaali Plaj Merkezinin 448 m. doğusunda, Kocaali İlçe Merkezinin 5063 m kuzey batısında ve 604.Sokağa cephelidir. Taşınmaz düz bir zemin yapısına sahip olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde her hengi bir taşınmaz bulunmamakta olup boş vaziyettedir. Taşınmazın bulunduğu mevkii itibari ile yapılaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bölgedir. Parselin bulunduğu mevkii, konumu, yüzölçümü ve civar emsal emlak alım-satım rayiçleri dikkate alındığında m2,si 900,-TL dir.Parselin zemin değeri: 223,25 m2*900,-TL/m2= 200.925 TL edebileceği bilirkişi heyetince tespit edilmiştir.
Adresi : Kocaali İlçe,Kocaali .2 Mahalle Batak Mevkii, 511 Ada, 1 Parselde
Yüzölçümü : 223,25 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Kocaali Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanı içerisinde olup,(Ayrık Nizam 2 Kat), Taks:0,25, Kaks:0,50 yapı hükümlerine tabidir
Kıymeti : 200.925,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 27/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 24/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR