BURSA 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kestel Babasultan'da 1758 m² imarlı arsa icradan satılıktır

BURSA 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00972380
Şehir : Bursa / Kestel
Semt-Mahalle : BABASULTAN MAH. / KESTEL
: 1758
İmar Durumu : Konut
Tapu Durumu : Müstakil Parsel
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 29.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10138 ESAS
Muhammen Bedeli
:
175,847 TL
Birinci Satış Günü
:
24.05.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
19.06.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA
20. İCRA DAİRESİ
2018/10138 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAPU KAYDI; Bursa İli,Kestel İlçesi,Babasultan Mahallesi,Köyiçi mevkii 119 ada 2 nolu parsel 1.758.47 m2 yüzölçümlü tapu kayıtlarında Bahçeli İki Katlı Ahşap Ev vasıflı taşınmaz olarak kayıtlı.(Üzerindeki bina yıkılmıştır.Arsa durumunda)
İMAR DURUMU; Bursa İli,Kestel İlçesi,Babasultan Mahallesi,119 ada 2 nolu parsel Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Kırsal Yerleşim Alanında kaldığı Kestel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2019 tarih ve 75964 sayılı yazılarından anlaşılmaktadır.
MAHALLİ DURUMU;Köy Yerleşim alanına yakın konumda kuzeyinde dere ve batısında toprak yolla girişi olan,üzerindeki binanın yıkılmış olduğu ve etrafında meyva bahçeleri olan boş arsa konumunda taşınmazdır.Kuzeye doğru % 2-3 meyillidir.Yakınında çeşitli katlarda evler bulunmaktadır.Elektrik bulunmaktadır.Ulaşım kolay olup alt yapı hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır.

Kıymeti : 175.847,00 TL KDV Oranı : %18(izahat şartnamede mevcuttur)
1. Satış Günü : 24/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası 2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Kaydındaki Şerhler :TMK.'nun 1020.maddesi gereği tapu sicili herkese açık olup tapu kaydındaki gibidir.
Satış Yeri: 2 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA

Satış şartları :

1)İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2)Artırmaya elektronik ortamda veya fiziki ihaleye katılım yoluyla iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında TL cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV,varsa ÖTV, 1/2 tapu harcı ileteslim/tescil ve tahliyeye ilişkin tüm masraflar alıcıya aittir.İhalenin kesinleşmesine müteakip taşınmazın geç teslim alınmasından doğacak her türlü sorumluluk alıcıya ait olacaktır.Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.Aynından doğan borcun rehne önceliği olmadığından rehin/ipotek olup olması ve rehin/ipotek alacağından para artıp artmamasına göre satış sonrası ödenip ödenmeyeceğine karar verilecektir.

3)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4)Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİK.'nun 133.maddesi gereğince ihale kararı kaldırılır.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine/kaldırılmasına sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5)TMK.'nun 1020.maddesi gereği tapu sicili herkese açık olup kaydındaki şerhler tapu kaydındaki gibidir.Satışa konu taşınmaza ilişkin ilanda belirtilen bilgiler keşif tutanağı/ kıymet takdiri raporunun düzenlendiği tarihteki bilgiler olup bu tarihten sonra olabilecek olumlu veya olumsuz değişiklikler taraflarca bildirilmedikçe Müdürlüğümüzce bilinemeyeceğinden taşınmaz görülmeden ve katılımcılar tarafından gerekli inceleme yapılmadan ihaleye katılımdan doğacak her türlü sorumluluğun alıcıya ait olacağı,

6)Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebileceği, ihalenin feshine yönelik dava açılması durumunda Müdürlüğümüz dosyasına dava açıldığına ilişkin tevzii formu veya onaylı derkenar sunulmaması veya yazılı olarak bilgi verilmemesi halinde ihalenin kesinleşmiş kabul edileceği ve bu hususta Müdürlüğümüzce herhangi bir sorumluluğun kabul edilmeyeceği, satışa iştirak edenlerin ve tüm ilgililerin şartnamedeki tüm hususları görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanı ve kıymet takdiri tebliğ edilemeyenler ilgiler yönünüden İİK.'nun 127.maddesi uyarınca gazete ilanı veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının kıymet takdiri ve ilan tebliği yerine kaim kabul edilmesine, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10138 Esas dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan ve tebliğ olunur.(İİK m.126)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.27/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR