EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan, Gökçetepe 'de SGK 'dan satılık 3 adet arsa

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edirne İli Keşan İlçesi, Gökçetepe Mah. 126 ada 12,13 ve 17 parsel Keşan/E
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2019 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SGK Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2.Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2017/7 , İLİ: Edirne, Keşan,
TAPU KAYDI : Edirne İli Keşan İlçesi, Gökçetepe Mah. 126 ada 12,13 ve 17 parsel Keşan/E

Tapu Kaydı

Cinsi

yüzölçümü

Muh. Bedeli

Teminat Tutarı

1.Satış: 03.07.2019
2.Satış: 10.07.2019

126 ada 12 parsel

Arsa

509,80 m2

160.000,00.-TL

12.000,00.-TL

10:45 - 10:50

126 ada 13 parsel

Arsa

509,80 m2

160.000,00.-TL

12.000,00.-TL

10:55 - 11:00

126 ada 17 parsel

Arsa

1149,80 m2

345.000,00.-TL

25.875,00.-TL

11:05 - 11:10

Toplam

665.000,00.-TL

İMAR DURUMU: Söz konusu taşınmazların bulunduğu bölgede imar planlarının iptali için dava açıldığı ve devam ettiği, bu nedenle imar izinlerinin durdurulduğu anlaşılmıştır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Söz konusu gayrimenkuller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Bölgede iki katlı yazlık olarak kullanılan yapılar ve boş arsalar bulunmaktadır. Denize yaklaşık 400 metre mesafede konumludur. Taşınmazlar dikdörtgen bir geometrik yapıya sahiptir. 126 ada 12 ve 13 parsel düz ve eğimsiz 17 parsel ise eğimli bir yapıdadır.12 ve 13 parseller kuzey yönden kadastral yola 12 şer m., 17 parsel ise 25 m. cephelidir. 12 ve 13 parseller yaklaşık 12*44*m, 17 parsel ise yaklaşık 25*46 m. ölçülerindedir.
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Birinci açık artırma 03.07.2019 günü yukarıda belirtilen saatlerde SGK Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2.Kat Toplantı Salonu Talatpaşa asfaltı Defterdar cami yanı No:117 Ayşekadın 22100 EDİRNE adresinde İkinci açık artırma 10.07.2019 günü aynı yer ve yine yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 i, takip masrafları ve kurum alacağına rüçhanı olan alacakların toplam tutarını geçmesi lazımdır. Şayet artırmada bu bedel bulunmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık artırmada rayiç bedelin %40’ı, takip masrafları ve kurum alacağına rüçhanı olan alacakların toplam tutarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırmada 6183 Sayılı Kanunun 94.Maddesi uygulanacaktır.(İlk artırmaya girip teminat yatırıp %40 ın üzerinde teklif verilmezse veya ilk artırmaya katılım olmaz ise ikinci artırma tekrar %75 ten açılacaktır. )
3- Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’ olan ve yukarıda belirtilen teminat tutarlarını 6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat(%15 eksiğiyle kabul edilir) olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur. Nakdi teminat getirecek katılımcılar teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici teminat-Saymanlık Edirne Muhasebe birimi seçtilerek şahıs ise T.C, Şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirtilerek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
4-Tapu alım-satım harcı ve masrafları, resmi ihale pulu, tellaliye resmi, damga vergisi, kdv, tahliye ve gayrimenkul teslim masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
5-Satışa iştirak edecek katılımcılar yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilecek kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
6- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebi üzerine azami 10 güne kadar süre verilebilir.
7-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse hemen veya verilen süre içinde bedelin tamamını ödemezse ihale feshedilir ve gayrimenkul 7 günlük müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. İlanla tebliğ ile yetinilir ve en çok artırana ihale olunur. İkinci artırma sonucunda; malın birinci ihaleye göre daha düşük bedelle ihale edilmesi halinde birinci artırmada gayrimenkul ihale edilen alıcı iki ihale arasındaki fark ile diğer zararlar ve %5 faizi ile tahsil olunur. İhale farkı ve faizi başka bir hükme hacet olmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Kanuna istinaden Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
8- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerinde hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
9-Kurumumuz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
10-Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır. 11- Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12- İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00-TL pey sürecektir.
13-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ niteliği taşımaktadır. Başkaca lüzumlu izahat Müdürlüğümüz 2017/7 nolu satış dosyasından öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR