KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kepez Belediyesi arsa nitetelikli taşınmazları satışa sunuyor

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 adet arsanın satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Kepez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası : 310 58 58-1608
d) Faks numarası : 339 00 53
e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr
f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası

2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ve KONUT olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 14/05/2019 tarih ve 2898 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 20/02/2020 tarihlerinde listede belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR

İHALE TARİHİ ..20../02/2020

SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (m2) MALİK HİSSE İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) % 3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ
1 YENİDOĞAN 6998 10 427.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Alanı Ayrık E= 0.60 KS h max=11.50 m Kısmi Dolu 854,000.00 25,620.00 13:30
2 YENİDOĞAN 7033 2 349.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Alanı Ayrık E= 0.60 KS h max=11.50 m Boş 628,200.00 18,846.00 13:40
3 YENİDOĞAN 7036 9 348.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Alanı Ayrık E= 0.60 KS h max=11.50 m Boş 626,400.00 18,792.00 13:50
4 FEVZİ ÇAKMAK 9387 15 484.00 KEPEZ BELEDİYESİ
248
Konut Alanı Ayrık E= 0.75 B h max=15.50 m Dolu 124,000.00 3,720.00 14:00
484
5 ÇANKAYA 7307 31 900.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Alanı E=0.20 / 0.80 h max=14.50 m Boş 630,000.00 18,900.00 14:10
6 AYANOĞLU (VARSAK) 202 10 511.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Alan, Ayrık Nizam E=1.00 Kat adedi = 10 Subasman= 0.50 m Boş 868,700.00 26,061.00 14:20
7 AYANOĞLU (VARSAK) 202 11 400.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Alan, Ayrık Nizam E=1.00 Kat adedi = 10 Subasman= 0.50 m Boş 680,000.00 20,400.00 14:30
8 DEMİREL (VARSAK) 1448 18 476.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=0.75 h max=15.50 m Boş 190,400.00 5,712.00 14:40
9 AKTOPRAK (VARSAK) 2737 17 469.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=1.00
h max=15.50 m
Boş 234,500.00 7,035.00 14:50
10 AKTOPRAK (VARSAK) 2737 18 469.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=1.00
h max=15.50 m
Boş 234,500.00 7,035.00 15:00
11 AKTOPRAK (VARSAK) 2737 19 523.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=1.00
h max=15.50 m
Boş 261,500.00 7,845.00 15:10
12 AKTOPRAK (VARSAK) 2737 20 345.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=1.00
h max=15.50 m
Boş 172,500.00 5,175.00 15:20
13 DEMİREL (VARSAK) 2909 19 500.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=0.75
h max=15.50 m
Kısmi Dolu 200,000.00 6,000.00 15:30
14 DEMİREL (VARSAK) 2909 20 500.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=0.75
h max=15.50 m
Kısmi Dolu 200,000.00 6,000.00 15:40
15 DEMİREL (VARSAK) 2917 3 800.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Boş 880,000.00 26,400.00 15:50
16 DEMİREL (VARSAK) 2917 12 800.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Boş 800,000.00 24,000.00 16:00
17 DEMİREL (VARSAK) 2928 19 401.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Boş 401,000.00 12,030.00 16:10
18 DEMİREL (VARSAK) 2928 23 541.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Kısmi Dolu 541,000.00 16,230.00 16:20
19 DEMİREL (VARSAK) 2928 24 556.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Kısmi Dolu 556,000.00 16,680.00 16:30
20 DEMİREL (VARSAK) 2938 13 1650.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Boş 1,237,500.00 37,125.00 16:40
21 DEMİREL (VARSAK) 2938 14 1650.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Boş 1,237,500.00 37,125.00 16:50
22 DEMİREL (VARSAK) 2938 15 1650.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00
h max=30.50 m
Boş 1,237,500.00 37,125.00 17:00
23 AKTOPRAK (VARSAK) 29012 2 875.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık E=1.00 h max=15.50 m Boş 656,250.00 19,687.50 17:10
24 AKTOPRAK (VARSAK) 29012 12 300.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=1.00 h max=15.50 m Dolu 150,000.00 4,500.00 17:20
25 AKTOPRAK (VARSAK) 29014 3 467.00 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Konut Ayrık E=0.95
h max=21.50 m
Boş 233,500.00 7,005.00 17:30


3- İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
Her parsel bağımsız ihale olup, katılmak istenilen her parsel için ayrı dosya verilecektir.
Birden fazla parsel ihalesine girilebilir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a-Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu),
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
b-Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
-Şartname alındı makbuzu,
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirkisü,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4- ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü,kalan kısım ise 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.

5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.

6- İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR