KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keçiören Belediyesine ait 8 adet arsa satışa sunulmuştur

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 8 adet  arsa ihale usulü satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı NO:1   KEÇİÖREN / ANKARA )                       
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE
BULUNAN TOPLAM 8 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 8 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Bahse konu olan 8 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir .

Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No Toplam Alan ( m² ) Satılacak Hisse Miktarı Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 SANCAKTEPE 91862 4 12.706 m² Tam arsa 05.03.2020 13.30 22.235.500,00 TL 667.065,00 TL
2 OVACIK 91802 1 11.809 m² Tam arsa 05.03.2020 13.40 26.570.250,00 TL 797.107,50 TL
3 OVACIK 91766 3 9.254 m² Tam arsa 05.03.2020 13.50 19.896.100,00 TL 596.883,00 TL
4 YUKSELTEPE 91880 2 860 m² Tam arsa 05.03.2020 14.00 1.161.000,00 TL 34.830,00 TL
5 YÜKSELTEPE 91880 3 889 m² Tam arsa 05.03.2020 14.10 1.200.150,00 TL 36.004,50 TL
6 OVACIK 91777 15 4.086 m² Tam arsa 05.03.2020 14.20 7.150.500,00 TL 214.515,00 TL
7 OVACIK 91801 5 4.585 m² Tam arsa 05.03.2020 14.30 8.253.000,00 TL 247.590,00 TL
8 BAĞLARBAŞI 33063 3 273 m² Tam arsa 05.03.2020 14.40 409.500,00 TL 12.285,00 TL


3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
A ) Dış Zarf
- İhaleye iştirak Dilekçesi.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- İkametgah Belgesi.
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B ) İç Zarf
- Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.) .

6 - - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı NO:1 KEÇİÖREN / ANKARA )

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR