DEVREKANİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kastamonu/Seydiler'de 18.547 m² arsa ve natamam binalar icradan satılıktır

DEVREKANİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038491
Şehir : Kastamonu / Seydiler
Semt-Mahalle : YUKARIARSLANLI MAH. / SEYDİLER
: 1421808
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/69 Talimat
Muhammen Bedeli
:
1,421,808 TL
Birinci Satış Günü
:
07.10.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
04.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
ERMİŞ TİCARET YEDİEMİN OTOPARKI DEVREKANİ/KASTAMONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DEVREKANİ İCRA DAİRESİ
DOSYA NO : 2018/69 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Kastamonu İli, Seydiler İlçesi, YukarıArslanlı mahallesi, Pınarcık mevkii, 103 ada 1 parsel, 18.547,82 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın TAM HİSSESİ SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Hali hazır durumu
Önemli özellikleri : Taşınmaz üzerinde betonarme ve yarı prefabrik taşıyıcı sistemden oluşmaktadır. Bina A,B,C adında üç adet bloktan oluşmaktadır. A blok tamamı bitmiş olup kısmı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Seydiler İlçe Merkezinde Organize Sanayi Bölgesi içinde olup ilçe merkezine yaklaşık 1-2 km.mesafededir. Altyapı hizmetlerinden(elektrik,su,kanalizasyon vb.) faydalanabilir durumdadır. Arazinin topografik yapısı düzgündür. Parsel üzerinde yapı içinde A blok çatı örtüsü,duvarları,dış duvar kaplamaları yapıldığı ve pencerelerin takıldığı gözlemlenmiştir. B ve C bloklar inşaat halindedir. Temeli tamamlanmış ve prefabrik kiriş taşıyıcı sistemler yerine konulmuştur. Duvarlar kısmen bitmiş olup çatı örtüsü yapılmamıştır. İnşaat %55 seviyesindedir. Kısmi yapı kullanma izin belgesi 2014 yılında alınmış olup A blok için 4 yıllık olduğu anlaşılmaktadır. A blok için yapı yaşı ve eksik işlerden dolayı %8 değer kaybı söz konusudur. B ve C blok inşaat halinde olup eksik işlerden dolayı %55 değer kaybı söz konusudur. Yapının taban oturum alanı projesinde her bir blok için ayrı ayrı brüt yaklaşık olarak 956,00 m² dir. A blok arka cephesinde yaklaşık 7,10 m² yüzölçümlü küçük eklentisi bulunmaktadır. Fabrika binaları II.Sınıf C grubu, eklenti I.Sınıf A grubu yapı sınıfındadır. Taşınmazın imar durumu olarak Seydiler Belediyesi mücavir alanı ve imar planı sınırları içerisinde olup Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde arsa vasfındadır. İmar durumu; E;0,70 TAKS;0,55 ve h serbesttir. 2010 yılındaki ilk imar durumunda E:0,60 olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.421.808,67 T.L.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün 10/08/2017 tarih 596 yevmiye Numarası ile 4562 say. OSB Kanununun 18. Maddesi 3. Fıkrası Gereği, Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez şerhi ile, 4562 sayılı OSB Kanununun 18. Maddesi 9. Fıkrası Gereği, Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB' den uygunluk görüşü alınması zorunludur şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü : 07/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 04/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ERMİŞ TİCARET YEDİEMİN OTOPARKI DEVREKANİ/KASTAMONU

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak taşınmazın icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunluluğu bulunmakta, ayrıca yapılacak olan ihale ile dosyamızda mevcut olan OSB kuruluş protokolünün 6. Maddesi gereğince OSB'lerde kurulamayacak tesisler ve temel şartlar hususunda OSB uygulama yönetmeliğine atıf yapılmış olup, öngörülen niteliklere uygun alıcılara satış yapılabilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu gereğince Organize Sanayi Bölgesinde icra yolu ile taşınmazı iktisab edecek kişi ve kuruluşların niteliklerine ilişkin ilgili maddeler gereğince Bölgenin ana kuruluş sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabileceği ve satış ilanında ana sözleşmede yer alan katılımcı niteliklerine yer verileceği belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3.Kişilere devrinde OSB uygunluk şartı aranacak olup, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun ilgili maddeleri gereğince satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde OSB alacaklarının (mevcut ve doğacak alacaklarının) öncelikli ödenmesi koşulu ve bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere uygun alıcılara satış yapılacaktır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 18. Maddesinin ilgili fıkraları gereğince Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakla Bakanlık yetkilidir. Ayrıca OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına '' Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur.'' Şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır. Şeklindedir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, İİK. 127. maddesi uyarınca tapuda kayıtlı olmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere bu ilanın İLANEN TEBLİGAT yerine geçeceği ilân olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR