İZMİR YAMANLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka Bahçelievler'de (1/4 hisse=71,75 m²) arsa vergi dairesinden satılıktır

İZMİR YAMANLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960468
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / ALAYBEY
: 71
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Soğukkuyu Mahallesi 9064 Ada 26 Parsele konumlu 1,2 ve 3 numaralı (zemin kat, 1. kat ve 2. kat) bağımsız bölüm’de bulunan mesken nitelikli 3 adet gayrimenkulün yıkılması neticesinde arsa niteliğine dönüşmüş 287,00 m² yüzölçümü büyüklüğünde olan taşınmaz. 1/4 hisse=71,75 m²
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Gayrimenkul Satış Komisyonu Karşıyaka/İZMİR
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAMANLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI:


GAYRİMENKUL: İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak, No: 56 adresinde; Tapu Bilgisi Soğukkuyu Mahallesi 9064 Ada 26 Parsele konumlu 1,2 ve 3 numaralı (zemin kat, 1. kat ve 2. kat) bağımsız bölüm’de bulunan mesken nitelikli 3 adet gayrimenkulün yıkılması neticesinde arsa niteliğine dönüşmüş 287,00 m² yüzölçümü büyüklüğünde olup, 1/4 hisse=71,75 m²’ dir.

Satış 03.04.2019.tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşıyaka/İZMİR adresinde toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yoluyla yapılacak olup, satış süresi 15 dakikadır.

Gayrimenkul, 525.000,00 TL olarak Takdir edilen Rayiç Değer üzerinden Açık Artırmaya çıkarılacak olup, alınacak Teminat Tutarı 39.375,00 TL. Nakit Para veya Kesin ve Süresiz olmak şartıyla 39.375,00 TL’lık Banka Teminat Mektubu alınacaktır.

Satış Şartları: Gayrimenkule ait şartname Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Kovuşturma Bölümü Satış Servisinden temin edilebilir.

1- Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını, Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine, Açık Artırma (İhale) günü saat:12.30’a kadar vereceklerdir. Teminatlarının verildiğine ilişkin olarak Vergi Dairesi müdürlüğü veznesinden alacakları Alındı (Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) Belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.


2- Gayrimenkul açık arttırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan rayiç bedelin %75’ni bulmadığı veya amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan fazla çıkmadığı veya masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 10.04.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14:30’da Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşıyaka/İZMİR adresinde tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.


3- Satış Kararının Damga Vergisi, Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi, tellaliye ücreti, diğer vergiler ve satış giderleri alıcı tarafından ödenecektir.


4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.


5-Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ihale bedelini derhal veya satış komisyonunca verilecek mühlet içerisinde ödemezse, ihale fesh edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılır. Bu artırmada alacaklılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilan ile iktifa olunur.
Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur.

6- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.

7- İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar. İLAN OLUNUR


06.03.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR