SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Kars/Sarıkamış'da 26 adet arsa ihale ile satılıktır

SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943810
Şehir : Kars / Sarıkamış
: 641
İmar Durumu : Toplu Konut
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 26 ADET ARSA SATIŞI İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli Sarıkamış İlçesi Yeni Mahalle İnönü Mahallesi Hançerli mevkiinde yer alan aşağıda nitelikleri belirtilen 26 adet arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.
2-Satışı yapılacak Taşınmazlar:
MAHALLE MEVKİ PAFTA ADA PARSEL MİKTARI İMAR DURUMU NİTELİK MUH.BEDELİ
1. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 1 641,00 m² Konut Arsa 70.510,00 TL
2. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 3 550,00 m² Konut Arsa 60.500,00 TL
3. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 4 548,00 m² Konut Arsa 60.280,00 TL
4. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 9 534,00 m² Konut Arsa 58.740,00 TL
5. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 10 539,00 m² Konut Arsa 59.290,00 TL
6 . Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 11 543,00 m² Konut Arsa 59.730,00 TL
7. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 12 547,00 m² Konut Arsa 60.170,00 TL
8. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 3 527,00 m² Konut Arsa 57.970,00 TL
9. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 4 529,00 m² Konut Arsa 58.190,00 TL
10.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 5 533,00 m² Konut Arsa 58.630,00 TL
11.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 10 535,00 m² Konut Arsa 58.850,00 TL
12.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 11 535,00 m² Konut Arsa 58.850,00 TL
13.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 12 535,00 m² Konut Arsa 58.850,00 TL
14.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 349 4 760,00 m² Konut Arsa 83.600,00 TL
15 Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 350 7 612,00 m² Konut Arsa 67.320,00 TL
16.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 350 8 487,00 m² Konut Arsa 53.570,00 TL
17.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 350 9 489,00 m² Konut Arsa 53.790,00 TL
18.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 350 10 491,00 m² Konut Arsa 54.010,00 TL
19.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 350 11 636,00 m² Konut Arsa 69.960,00 TL
20.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 350 12 651,00 m² Konut Arsa 71.610,00 TL
21.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 353 2 697,00 m² Ticaret+Konut Arsa 83.640,00 TL
22.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 353 3 768,00 m² Ticaret+Konut Arsa 92.160,00 TL
23.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 353 4 579,00 m² Konut Arsa 63.690,00 TL
24.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 353 5 522,00 m² Konut . Arsa 57.420,00 TL
25.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 353 6 574,00 m² Konut Arsa 63.140,00 TL
26.İnönü Hançerli 18d-2b 431 7 4.240,00 m2 Turizm Tesis Alanı Arsa 720.800,00 TL

3-Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 21.02.2019 Perşembe günü saat 14:00 da yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak edecekler lüzumlu olan teminatları ile şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
5-Bahse konu taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedelle satın alınabilir.
6-Söz konusu taşınmazlar peşin satılacaktır. Yatırılması gereken geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3 ü kadardır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin % 50 si ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50 si ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
7-İhaleye katılmak isteyenlerin ;
a)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgah belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydını vermeleri gerekmektedir
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İstekliler istenen evraklar ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR