BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kargir apartman (tarla + binanın) 21/128 hissesi icradan satılıktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00853560
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 17.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/46 ESAS
Muhammen Bedeli
:
485543 TL
Birinci Satış Günü
:
20.09.2018 11:10
İkinci Satış Günü
:
18.10.2018 11:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/46 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., Soğanlı Bahçe Mevkii 6309 Parsel Sayılı 208,10 m2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın 21/128Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 28/02/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, Soğanlıbahçe Mevkii, Kocasinan Mahallesi, M.Kemal Paşa Caddesi’nden girilen Hızır Sokakta kain, 5 Pafta, 6309 parsel sayılı, 208,10 m2 yüzölçümlü kayden TARLA vasıflı mahallen 9 kapı nolu “İdeal Apartman” isimli 6 katlı Karğir Apartmandaki (Tarla + Binanın) 21/128 HİSSEsidir.Ana taşınmaz TARLA niteliklidir. Her ne kadar tapu kaydında ana taşınmaz vasfı “Tarla” olsa da, taşınmazın imar planı içinde bulunması, belediye hizmetlerinden yararlanması, etrafında yerleşimin bulunması, meskun halde bulunması nedeniyle taşınmaz ARSA olarak değerlendirilecektir. Parsel üzerinde ruhsatı, iskan belgesi, mimari projesi bulunmayan bir yapı bulunmaktadır. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+1 çekme kat olarak toplam 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Bodrum kat ve zemin kattan sonraki normal katlarda konsol çıkmaları mevcuttur. Dış cephesi mozaik taşlıdır. Giriş kapısı çeliktendir. Merdivenler ve sahanlıklar mermerden, korkulukları demirdendir. Bina içi daire kapıları çeliktir. Pencere doğramaları PVC dir. Isınma kombidir. Asansör yoktur. Bina tahmini yaklaşık 25 yaşındadır. Otoparkı yoktur. Cephesi ara sokaktır, tek tarafı bitişik nizamlıdır. Bina; 11 daireli bir apartmandır. Konut olarak kullanılmaktadır. Malzeme ve işçiliği 2.sınıf kalitededir. Bodrum ve zemin katın her birinin genel brüt alanı yaklaşık 175,00 m2, normal katların her biri yaklaşık 185,00m2, çekme katın yaklaşık 95,00m2’dir. Brüt inşaat alanı toplam yaklaşık 1.000,00 m2’dir. Doğalgaz, elektrik, su tesisatı mevcuttur.Taşınmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda olup, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet ve sosyal donatı alanlarına çok yakın mesafede, merkezidir. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Kocasinan Mahallesi, Hızır Sokak, no:9 Bahçelievler/İstanbul adresli Taşınmaz, D-100 Otoyolu’na 1.900m, Akıncılar Tramvay İstasyonu’na 1500m, Ali Haydar Günver İlkokuluna takribi 70m, Bahçelievler Belediyesi’ne 1450m, Hekimbaşı Ömer Aile Sağlığı Merkezi’ne 75m, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne1000m, takribi kuş uçuşu mesafededir."denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün internet sitesinden alınan bilgide;“Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 5 pafta 6309 parselde sayılı taşınmazın, 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planlarında “KONUT” alanında kalmakta olup ikiz nizam 5 (beş) kat lejantına haizdir.” denmektedir. Bahçelievler Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.02.2018 tarih,1598 sayılı yazısında; “İlgi taşınmazın yapı ruhsatının alındığı tarih 2003 yılının arsa m2 birim değeri 90.000,00 TL, 2018 yılı arsa m2 birim değeri 1.093,50 TL dir.” denmektedir. Tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli plan örneği mahalline tatbik edildi, çapının zeminine, arza uygun olduğu, tespit edilen parselin tapu kaydında belirtilen tüm sahası, 208,10 m2’dir.
Kıymeti : 485.543,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/09/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 18/10/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/46 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR