KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karamürsel/Çamçukur'da arsa icradan satılıktır

KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993836
Şehir : Kocaeli / Karamürsel
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 13.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/296 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
72,876 TL
Birinci Satış Günü
:
18.06.2019 12:20
İkinci Satış Günü
:
16.07.2019 12:20
Satış Yeri
:
KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ - KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ-HÜKÜMET KONAĞI 2.KAT KARAMÜRSEL / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ
2018/296 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 116 Ada, 1 Parsel, ÇAMÇUKUR Mahalle/Köy, kızılüzümderesi Mevkii, Taşınmazın İmar Durumu:Taşınmaz Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Çamçukur Mahallesi, Kızılüzüm Deresi Mevkii, 116 Ada, 1 Parsel numaralı taşınmazın imar durumu; YAKLAŞIK 10.500,00 m² 1/1000?lik Uygulama İmar planında kalmakta olup, taşınmazın geri kalan kısmı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında "Diğer Tarım Alanı" sınırları içinde kalmaktadır. 1/1000'lik Uygulama İmar Planı içerisinde kalan kısmın imar durumu; Emsali (E=0,40) ve hmax=2 kattır.
Taşınmazın Mevcut Durumu veDeğeri: 20.988,47 m²lik arasa üzerine S.S. Çamkent Konut Yapı Koop. tarafından 18 adet 4'erli bitişik bağımsız dubleks meskenden müteşekkil toplamda 72 adet ve 2 katlı bina olarak projelendirilmiş, Karamürsel Belediyesinden 12.07.1994 tarihinde inşaat ruhsatı alınmıştır.Kooperatif Başkanından edinilen bilgi üzerine her üye kendi meskenini kendisi yapmak üzere karar alındığı ve belirli üyelerin 4'lü bloklarını bitirdiği, bazılarının 2'li olarak bitirebildiği, bazı üyelerin ise hiç başlayamadığı ifade edilmiştir.Satış konusu taşınmaz her ne kadar tapu kaydına göre ; Çamçukur Köyü, 116 ada, 1 parsel T Blok, Zemin + Birinci Kat, dubleks mesken vasfındaki 2 nolu bağ. bölümolarak kayıtlı görünsedefakat bu T Blok ile ilgili hiçbir inşaat faaliyeti olmadığı sadece arsa olarak kaldığı yerinde tespit edilmiştir. Bu durumda taşınmazın sadece arsa değeri satışa çıkarılmış olup, tescilde10/720 arsa payı olarak verilecektir. Arsa deniz manzaralı olup, elektrik ve su aboneliklerinde yararlanmaktadır. Karamürsel ilçe merkezine yaklaşık 6 km. mesafede ve havadar konumdadır. . Taşınmazdaki borçlunun arsa payının değeri 72.876,63 TLdir. 10/720 arsa payı
Arsa Payı : 10/720
Kıymeti : 72.876,63 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : haciz
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 12:20 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 12:20 - 12:25 arası
Satış Yeri : KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ - KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ-HÜKÜMET KONAĞI 2.KAT KARAMÜRSEL / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. İİK 9.maddesi uyarınca, ayrıca piyasada sahte para olayının artması nedeniyle, TEMİNAT BEDELİ NAKİT OLARAK KABUL EDİLMEYECEKTİR. İhaleye katılmak isteyenlerin, teminat bedelini eksiksiz olarak TR110001500158007290497628 nolu icra banka hesabına (Alıcı : Karamürsel İcra Dairesi) yatırarak dekontunu ibraz etmeleri gerekir. Daire dışında yapılan ihalelerde, POS cihazının daire dışına çıkarılamaması nedeniyle teminatların POS cihazından geçirilme imkanı bulunmamaktadır. Teminat bedelinin, ihale anında müdürlüğümüz hesabında eksiksiz olarak bulunması hususundaki tüm sorumluluk ihale katılımcısına aittir. Teminatın iadesi gerektiği hallerde teminat yatıran kişiden IBAN numarasını gösterir imzalı dilekçe alınacaktır. Bu durumda, teminatlar İİK Yönetmeliği ve iş yoğunluğunun elverdiği ölçülerde 3 iş günü içinde iade edilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin kimlik fotokopisi (varsa vekaletnamenin okunaklı örneğini)
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/296 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR