İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kağıthane/Merkez Mahallesi'nde imarlı arsa mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909666
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / KAĞITHANE MERKEZ
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 06.12.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satış Memurluğu
Dosya No
:
2017/7 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,768,293 TL
Birinci Satış Günü
:
18.01.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
22.02.2019 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/7 SATIŞ

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

TAPU KAYDI :

A -Kağıthane Tapu Müdürlüğü’ nün 09/01/2018 tarihli cevabi yazısından dava konusu İstanbul ili, Kağıthane İlçesi, Merkez Mah, 6864 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

A - Kağıthane Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 10/01/2018 tarihli cevabi yazısından;
Kağıthane İlçesi, Merkez Mah, 6864 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın, 16.06.2007 onaylı 1/1000 ölçekli Kağıthane 1. Etap Uygulama İmar Planında TK2 (TAKS:0.25,KAKAS:1.80,Hmax:36.50m) simgeli 08.05.1990 onaylı, 1/1000 ölçekli Hasdal Sular İdaresi toplu konut alanı imar planı hükümleri geçerli alanda kalmaktadır, kısmen yola terki bulunmaktadır denmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

"A -) Dava konusu 6864 ada, 7 parselde bulunan yerin Yonca Sitesine yakın mesafede olduğu, çocuk parkına bitişik olduğu, Eser Sokak ile Gül Sokak arasında kaldığı, her iki sokağa cephesi olan bir parsel olduğu, eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olduğu, dikdörtgen şeklindeki parsel üzerinde yaklaşık olarak 130,00m2 yüzölçümlü oturumu olan 6 ve 6A sokak kapı numaralı, bodrum kat+zemin kat+4 normal kat olmak üzere 6 kattan oluşan bir bina olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binanın tapuda kat irtifak ile kat mülkiyeti değildir. Sadece muhdesat bilgisi bulunmakla beraber söz konusu yapının imar mevzuatına aykırı bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Ana giriş yolu kotu seviyesi altında demir yapılı kapısı olmakla, dökme mozaik yapılı, demir korkuluklu, merdivenleri olan 6 kapı numaralı, Karakoç isimli söz konusu binanın sadece 4 numaralı 2. Katta olan dairenin görüldüğü, gezilen dairenin salon+3 oda+mutfak+ banyo-Wc+ balkon bölümlerinden oluşmakta olup 135,00m2 alanı olduğu görülmüştür.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 1.406.250,00.-TL Arsa Bedeli + 362.043,00.-TL Bina Bedeli= 1.768.293,00.-TL (BirMilyonYediyüzAtmışSekizbinİkiyüzDoksanÜç) TL. KDV oranı %18' dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 18/01/2019 Cuma günü saat 14:00’ dan - 14:05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 22/02/2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttır ana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 22/02/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032558) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/7 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %18 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı,gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 19/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR