KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kağıthane Belediyesine ait 144 m² arsa satış ihalesi

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz encümen salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANIAşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 14.07.2020 Salı günü saat 10:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

İLÇE KAĞITHANE
MAHALLE ÇAĞLAYAN
PAFTA G-120
ADA 5876
PARSEL 12
YÜZÖLÇÜM 144,00 m2
NİTELİK ARSA
HİSSE TAM
ŞAGİLİ GÜLABİ YILDIRIM


TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

331,200.00 TL 33,120.00 TL

  1. İhaleye ait şartname, 13.07.2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 400,00 (dörtyüz) TL bedelle alınabilir.
  2. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 13.07.2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
  3. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden NOTER tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2020 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 14.07.2020 Salı günü saat 10:30‘da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  4. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacağı.
  5. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,
  6. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.


    İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR