KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kağıthane Belediye Başkanlığından satılık arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
26.10.2016 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince 26.10.2016 ÇARŞAMBA günü saat 11:30 da Belediyemiz salonunda Encümen huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

İLÇE MAHALLE CİNSİ ŞAGİLİ PAFTA ADA PARSEL ALAN(M2) HİSSE

K.HANE ÇAĞLAYAN ARSA FAHRİ UZUN G-119 5572 34 236.22 TAM

MEHMET UZUN VAR.

TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

661.416,00 TL 66.142,00 TL

1-İhaleye ait şartname, 25/10/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Emlak-İstimlak Müdürlüğünden 330,00-(üçyüzotuz) TL. bedelle alınabilir.

2-Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 25/10/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi(aynı gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

3-Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden NOTER tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2016 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 26.10.2016 ÇARŞAMBA günü saat 11:30 ‘da Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacağı.

5-Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

6-Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR